Strona Główna BIP Strona Główna
Studia stacjonarne
 

WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA STUDIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO UCZELNI WOJSKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Zarządzenie nr 3/MON z dnia 7 marca 2018 roku

LIMIT MIEJSC NA KIERUNKI STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH

Rozporządzenie MON z 08 marca 2018 r. poz. 537

 

 

REKRUTACJA DO UCZELNI WOJSKOWYCH

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie