Strona Główna BIP Strona Główna
Studia stacjonarne
 

WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA STUDIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO UCZELNI WOJSKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 Zarządzenie nr 4/MON z dnia 13 marca 2017 roku

LIMIT MIEJSC NA KIERUNKI STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH

 Rozporządzenie MON z 21 lutego 2017 r. poz. 315

 

REKRUTACJA DO UCZELNI WOJSKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie