Strona Główna BIP Strona Główna
Studia Medyczne
 

Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

Zasady rekrutacji na studia medyczne