Strona Główna BIP Strona Główna
Szkoły Podoficerskie
 

ZASADY NABORU KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH NA POTRZEBY JEDNOSTEK WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

Nabór w 2017 roku kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsko Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych

„Decyzja Nr 85/MON z dnia 07 kwietnia 2017 r.”