Strona Główna BIP Strona Główna
ZS Czastary - 30.05.2009
 
PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:

 

30.05.2009 - CZASTARY
II MAJÓWKA SZKOLNA PT.
"ŻOŁNIERZ MOIM BOHATEREM.
BYĆ ŻOŁNIERZEM WCZORAJ I DZIŚ"

 

W dniu 30.05.2009 r. odbyła się II majówka szkolna pod tytułem "Żołnierz moim bohaterem. Być żołnierzem wczoraj i dziś". Organizatorem uroczystości był Zespół Szkół w Czastarach. 

Szkoła ta wystosowała pismo do Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu z prośbą o wystawienie punktu konsultacyjnego dotyczącego tematu "Profesjonalna armia".

WKU w Sieradzu na II majówce szkolnej reprezentowały osoby:
1) ppłk Adam PILIP - Komendant WKU w Sieradzu,
2) mł. chor. sztab. Arkadiusz SŁUPIŃSKI - inspektor Wydziału II,
3) sierż. Mateusz LISIŃSKI - podoficer sztabowy,
4) pani Małgorzata KUKUŁKA - statystyk Wydziału II.

Zaprezentowano rekonstrukcję historyczną "Strzelców Kaniowskich", aby przybliżyć historię Wojska Polskiego. 

Przedstawiciele WKU w Sieradzu natomiast zapoznawali uczestników majówki z współczesną armią.

Udzielano dokładnych informacji o możliwości wstąpienia do armii. Prezentowano również filmy na temat zawodowej służby wojskowej.

Zainteresowanie profesjonalizacją Armii Polskiej było bardzo duże, zarówno ze strony kobiet jak i mężczyzn.

W podziękowaniu za zaproszenie Komendant WKU w Sieradzu - ppłk Adam PILIP wręczył dyplom uznania na ręce Dyrektora Zespołu Szkół w Czastarach.