Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacje
 

  I N F O R M A C J A

Jeżeli odbyłeś służbę wojskową i jesteś zainteresowany wzięciem udziału w kwalifikacjach do Narodowych Sił Rezerwowych na egzamin powinieneś zabrać ze sobą:
 
 • dowód osobisty;
 • książeczkę wojskową;
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego;
 • kserokopie świadectw potwierdzające uzyskane wykształcenie;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • strój i obuwie sportowe.

Osoby chętne do wzięcia udziału w egzaminie kwalifikacyjnym prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu w celu potwierdzenia terminu kwalifikacji (261 611 -233 wew. 735).


12. DYWIZJON TRAŁOWCÓW W ŚWINOUJŚCIU
ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
kpt. mar. Tomasz HIRNY - tel.: 261-242-120
bsm. Mirosław KRYSIAK - tel.: 261-242-521
12. Dywizjon Trałowców w Świnoujściu przeprowadza kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w każdy wtorek miesiąca o godz. 10:00.

31. BATALION RADIOTECHNICZNY WE WROCŁAWIU
ul. Graniczna 13, 
50-984 Wrocław

nr kontaktowy do jednostki wojskowej (osoby wyznaczone):
kpt. Tomasz NIEMYJSKI 261-669-921

31. Batalion Radiotechniczny we Wrocławiu poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów (oficerowie młodsi) oraz podoficerów (podoficerów młodszych i podoficerów).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

3. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE
adres: Kraków, ul. Montelupich 3.
TERMINARZ
prowadzenia w 2018 roku kwalifikowania kandydatów na stanowiska służbowe wytypowane dla żołnierzy NSR w korpusie oficerów i podoficerów:
 • 27 listopad
Zbiórka na biurze przepustek do godz. 10:45 wyznaczonego dnia.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.


12. BAZA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W MIROSŁAWCU
78-651 Mirosławiec
nr kontaktowy do jednostki wojskowej (osoby wyznaczone):
— kpt. Sławomir JOACHIMIAK; teł. 261-525-515;
— st. chor. Zbigniew GREGORCZYK; tel. 261-525-516.


12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu  poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów  (oficerowie młodsi) oraz podoficerów (podoficerowie starsi, podoficerowie oraz podoficerowie młodsi).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.


11. BATALION DOWODZENIA W ŻAGANIU
ul. Żarska 52, 68-100 Żagań
por. Janusz MAC – tel.: 261-688-360
ppor. Katarzyna SMAHA, p. Grzegorz OSIŃSKI – tel.: 261-688-386
kwalifikacje dla ochotników realizowane są w każdy czwartek po telefonicznym uzgodnieniu.

11. Batalion Dowodzenia w Żaganiu poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów oraz podoficerów.
Osoby zainteresowane prosimy o kontrakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.


1. BATALION KAWALERII POWIETRZNEJ W LEŹNICY WIELKIEJ
95-043 Leźnica Wielka
Do kontaktów, w celu udzielania informacji zostali wyznaczeni:
- st. chor. Tomasz ŚWIDERSKI tel.  261-168-204,
- mł. chor. Waldemar LATAŃSKI tel.  261-168-214.


1. Batalion Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej przeprowadza kwalifikacje w każdy wtorek od godz. 09.00 – kandydat powinien posiadać ze sobą dokument tożsamości, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego oraz strój sportowy.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.


31. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ZGIERZU
ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz
tel. 261-442-070


31. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów młodszych oraz podoficerów. Termin kwalifikacji przypada w trzecią środę każdego miesiąca.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.


5. PUŁK INŻYNIERYJNY W SZCZECINIE
ul. Metalowa 39, 70-727 Szczecin
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
kpt. Robert TROĆ – tel. 261-454-590


5. Pułk Inżynieryjny w Szczecinie poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (ppor./por.; por./kpt.;), korpusie podoficerów (podoficerowie młodsi, podoficerowie) oraz korpusie szeregowych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

7. DYWIZJON LOTNICZY W NOWYM GLINNIKU
97-217 Nowy Glinnik
nr kontaktowy do jednostki wojskowej: 261-167-614, 261-167-612


7. Dywizjon Lotniczy w Nowym Glinniku poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów  (oficerowie młodsi) oraz podoficerów (podoficerowie starsi, podoficerowie oraz podoficerowie młodsi).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNYCH W KIELCACH
ul. Wojska Polskiego 300, 25-205 Kielce
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
mjr Jacek PORĄBANIEC 261-174-305
por. Tomasz ZALEWSKI 261-174-259


CPdMZ w Kielcach poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów młodszych.
Powyższa jednostka wojskowa będzie przeprowadzać kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w roku 2018:
TERMINY KWALIFIKACJI: 
 • 27 listopada
 • 11 grudnia
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

6. BATALION DOWODZENIA W KRAKOWIE
ul. Ułanów 43, 30-901 Kraków
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
sierż. Bernard WŁODARCZYK - 261-135-534

 
6. Batalion Dowodzenia w Krakowie poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie podoficerów (podoficerowie młodsi, podoficerowie oraz podoficerowie starsi). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.
Powyższa jednostka wojskowa będzie przeprowadzać kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w roku 2018:
TERMINY KWALIFIKACJI: 
 • 06 listopada
 • 04 grudnia
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

25. BATALION DOWODZENIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
ul. Piłsudskiego 72, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
nr kontaktowy do jednostki wojskowej: 261-167-800, 261-167-812

25. Batalion Dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (oficerowie młodsi) oraz podoficerów (podoficerów starszych, podoficerów oraz podoficerów młodszych). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

6. BATALION LOGISTYCZNY W KRAKOWIE
ul. Głowackiego 11, 30-901 Kraków
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
sierż. Arkadiusz DZIEDZICKI - 261-134-867

6. Batalion Logistyczny w Krakowie będzie przeprowadzać kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w roku 2018:
TERMINY KWALIFIKACJI: 
                                       
 • 07 listopada
 • 12 grudnia
W poniższych linkach znajdują się aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów:

32. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W ŁASKU
ul. 9 Maja 95, 98-100 Łask
nr kontaktowy do jednostki wojskowej: 261-554-079

32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (oficerowie młodsi i oficerowie starsi) oraz podoficerów (podoficerowie starsi, podoficerowie oraz podoficerowie młodsi). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

7. BATALION KAWALERII POWIETRZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
ul. Piłsudskiego 72, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
nr kontaktowy do jednostki wojsko
wej: 261-167-714

7. Batalion Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (oficerowie, oficerowie młodsi) oraz podoficerów (podoficerowie oraz podoficerowie młodsi). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

25. BRYGADA KAWALERII POWIETRZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
ul. Piłsudskiego 72, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
nr kontaktowy do jednostki wojskowej: 261-167-079

Dowództwo 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (oficerowie, oficerowie młodsi) oraz podoficerów. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w SIeradzu.

25. BATALION LOGISTYCZNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
ul. Piłsudskiego 72, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
nr kontaktowy do jednostki wojskowej: tel. 261-167-095

25. Batalion Logistyczny w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (oficerowie młodsi) oraz podoficerów. Osoby zainteresowane prosimy o kontrakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

16. BATALION POWIETRZNODESANTOWY W KRAKOWIE
ul. Wrocławska 82, 30-901 Kraków
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
st. sierż. Krzysztof WITEK 261-134-551

Powyższa jednostka wojskowa będzie przeprowadzać kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w roku 2018:
TERMINY KWALIFIKACJI:                                          
 •  13 listopada
 •  11 grudnia                      

6. BATALION POWIETRZNODESANTOWY W GLIWICACH
ul. generała Andersa 47, 44-121 Gliwice
nr kontaktowy do jednostki wojskowej: 261-111-726, 261-111-718

Powyższa jednostka wojskowa będzie przeprowadzać kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w roku 2018:

TERMINY KWALIFIKACJI:    
 • 07 i 14 listopada
 • 05 i 12 grudnia  
      

11. BATALION REMONTOWY W ŻAGANIU
ul. Żarska 1, 68-100 Żagań
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
ppor. Joanna GŁOWACKA 261-688-539
Powyższa jednostka wojskowa będzie przeprowadzać kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w roku 2018:
TERMINY KWALIFIKACJI:                                          
 • 30 października
 • 06 listopada
 • 27 listopada
 • 04 grudnia
 • 18 grudnia

5. PUŁK INŻYNIERYJNY W SZCZECINIE
ul. Metalowa 39, 70-727 Szczecin
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
chor. Sławomir NIKODEM – tel. 261-454-788


5. Pułk Inżynieryjny w Szczecinie poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (ppor./por.; por./kpt.;) oraz w korpusie podoficerów.
Kwalifikacje do NSR prowadzone są w każdą środę w godz. 08:00 – 12:00 (stawiennictwo na godzinę 08:00)

11. PUŁK DOWODZENIA
ul. Trzmielowicka 28, 50-984 Wrocław
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
mjr Sławomir FILIPOWSKI – tel.  261-655-401
11. Pułk Dowodzenia we Wrocławiu poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (oficerowie młodsi) oraz podoficerów (podoficerów
i podoficerów starszych).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

10. BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ
ul. Sztabowa 1, 59-726 Świętoszów
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
mł. chor. Mariusz TRUCHLEWSKI – tel.  261-685-024

10. Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych
w korpusie podoficerów oraz szeregowych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

23. PUŁK ARTYLERII
ul. Wojska Polskiego 54, 59-700 Bolesławiec
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
st. sierż. Jacek KIELMAS,
sierż. Paweł NOWAK – tel. 261-646-611
23. Pułk Artylerii w Bolesławcu poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (oficerowie młodsi) oraz podoficerów (podoficerów młodszych i podoficerów).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

22. BATALION PIECHOTY GÓRSKIEJ
ul. Walecznych 59, 57-300 Kłodzko
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
st. sierż. Paweł BARDAK – tel. 261-647-217
 
22. Batalion Piechoty Górskiej w Kłodzku poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie podoficerów (podoficerów młodszych i podoficerów).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

1. OŚRODEK RADIOELEKTRONICZNY
ul. Słomczyn - Kącin 1, 05-600 Grójec
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
por. Wojciech RYCZAJ – tel. 261-513-485
st.chor. Dariusz MALISZEWSKI – tel. 261-513-441

1. Ośrodek Radioelektroniczny w Grójcu poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (oficerowie młodsi) oraz podoficerów (podoficerów
i podoficerów starszych).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

9. BATALION DOWODZENIA W BIAŁOBRZEGACH
ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi
nr kontaktowy do jednostki wojskowej: 261-887-517, 261-887-678
9. Batalion Dowodzenia w Białobrzegach poszukuje kandydatów do Narodowej Siły Rezerwowej na stanowiski służbowych w korpusie oficerów (oficerowie młodsi), podoficerów ) podoficer młodszy oraz podoficerów) oraz szeregowych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.