Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacje
 

  I N F O R M A C J A

Jeżeli odbyłeś służbę wojskową i jesteś zainteresowany wzięciem udziału w kwalifikacjach do Narodowych Sił Rezerwowych na egzamin powinieneś zabrać ze sobą:
 
 • dowód osobisty;
 • książeczkę wojskową;
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego;
 • kserokopie świadectw potwierdzające uzyskane wykształcenie;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • strój i obuwie sportowe.

Osoby chętne do wzięcia udziału w egzaminie kwalifikacyjnym prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu w celu potwierdzenia terminu kwalifikacji (261 611 -233 wew. 735).

31. BATALION RADIOTECHNICZNY WE WROCŁAWIU
ul. Graniczna 13, 
50-984 Wrocław


31. Batalion Radiotechniczny we Wrocławiu poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów (oficerowie młodsi) oraz podoficerów (podoficerów młodszych i podoficerów).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

2. OŚRODEK RADIOELEKTRONICZNY W PRZASNYSZU
ul. Makowska 69 
06-300 Przasnysz


2. Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów i podoficerów.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO W ŁODZI
nr kontaktowy tel. 261 444 019
osoba wyznaczona: mjr Sławomir NOWAK


Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z WCKMed. w Łodzi lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

3. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE
adres: Kraków, ul. Montelupich 3.
TERMINARZ
prowadzenia w 2018 roku kwalifikowania kandydatów na stanowiska służbowe wytypowane dla żołnierzy NSR w korpusie oficerów i podoficerów:
26 czerwiec, 25 wrzesień, 23 październik, 27 listopad

Zbiórka na biurze przepustek do godz. 10.45 wyznaczonego dnia.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.


8. BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W KRAKOWIE
ul. kpt. M. Medweckiego 10, 30-901 Kraków-Balice
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
st. sierż. Mirosław Charnaś – 261 136 183


8. Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie podoficerów oraz szeregowych (kierowca kat. C+E).
Osoby zainteresowane prosimy o kontrakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.


12. BAZA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W MIROSŁAWCU
78-651 Mirosławiec
nr kontaktowy do jednostki wojskowej (osoby wyznaczone):
— kpt. Sławomir JOACHIMIAK; teł. 261-525-515;
— st. chor. Zbigniew GREGORCZYK; tel. 261-525-516.


12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu  poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów  (oficerowie młodsi) oraz podoficerów (podoficerowie starsi, podoficerowie oraz podoficerowie młodsi).
Osoby zainteresowane prosimy o kontrakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.


6. BATALION CHEMICZNY SP W ŚREMIE
ul. Sikorskiego 2, 63-100 Śrem
plut. Dawid HOZA – tel.: 261-524-671

6. Batalion Chemiczny SP w Śremie poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów młodszych oraz podoficerów.
Osoby zainteresowane prosimy o kontrakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.


11. BATALION DOWODZENIA W ŻAGANIU
ul. Żarska 52, 68-100 Żagań
por. Janusz MAC – tel.: 261-688-360
ppor. Katarzyna SMAHA, p. Grzegorz OSIŃSKI – tel.: 261-688-386
- kwalifikacje dla ochotników realizowane są w każdy czwartek po telefonicznym uzgodnieniu.


11. Batalion Dowodzenia w Żaganiu poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów oraz podoficerów.
Osoby zainteresowane prosimy o kontrakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.


1. BATALION KAWALERII POWIETRZNEJ W LEŹNICY WIELKIEJ
95-043 Leźnica Wielka
Do kontaktów, w celu udzielania informacji zostali wyznaczeni:
- st. chor. Tomasz ŚWIDERSKI tel.  261-168-204,
- mł. chor. Waldemar LATAŃSKI tel.  261-168-214.


1. Batalion Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej przeprowadza kwalifikacje w każdy wtorek od godz. 09.00 – kandydat powinien posiadać ze sobą dokument tożsamości, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego oraz strój sportowy.
Osoby zainteresowane prosimy o kontrakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.


31. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ZGIERZU
ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz
tel. 261-442-070


31. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów młodszych oraz podoficerów. Termin kwalifikacji przypada w trzecią środę każdego miesiąca.
Osoby zainteresowane prosimy o kontrakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.


16. BATALION SAPERÓW W NISKU
ul. Sandomierska, 37-400 Nisko
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
por. Anna KULEC – tel. 261-152-650

   
16 Batalion Saperów w Nisku poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów i podoficerów.
Osoby zainteresowane prosimy o kontrakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.


5. PUŁK INŻYNIERYJNY W SZCZECINIE
ul. Metalowa 39, 70-727 Szczecin
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
kpt. Robert TROĆ – tel. 261-454-590


5. Pułk Inżynieryjny w Szczecinie poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (ppor./por.; por./kpt.;), korpusie podoficerów (podoficerowie młodsi, podoficerowie) oraz korpusie szeregowych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

38. DYWIZJON ZABEZPIECZENIA OP W SOCHACZEWIE
96-500 Sochaczew
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
kpt. Magdalena SOKOŁOWSKA – tel.  261-529-625
pan Marek ANTOS – tel. 261-529-629


38. Dywizjon Zabezpieczenia OP W Sochaczewie poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie podoficerów (podoficerowie oraz podoficerowie starsi).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

7. DYWIZJON LOTNICZY W NOWYM GLINNIKU
97-217 Nowy Glinnik
nr kontaktowy do jednostki wojskowej: 261-167-614, 261-167-612


7. Dywizjon Lotniczy w Nowym Glinniku poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów  (oficerowie młodsi) oraz podoficerów (podoficerowie starsi, podoficerowie oraz podoficerowie młodsi).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

12. DYWIZJON TRAŁOWCÓW W ŚWINOUJŚCIU
ul. Steyera 28
72-600 Świnoujściu
mł. chor. Radosław POST – tel.: 261-242-521


12. Dywizjon Trałowców w Świnoujściu poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów oraz podoficerów oraz szeregowych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

13. DYWIZJON TRAŁOWCÓW W GDYNI
ul. Śmidowicza 48
81-106 Gdynia
kpt. mar. Łukasz KOBUS – tel.: 261-267-470
mł. chor. Grzegorz GEMZAŁ – tel.: 261-267-466


13. Dywizjon Trałowców w Gdyni poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów oraz podoficerów oraz szeregowych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

2. DYWIZJON OKRĘTÓW TRANSPORTOWO MINOWYCH W ŚWINOUJŚCIU
ul. Steyera 28
72-600 Świnoujściu
kpt. mar. Mariusz SŁOMKA – tel.: 261-242-604
mł. chor. Daniel ZIĘTEK – tel.: 261-242-208


2. Dywizjon Okrętów Transportowo Minowych w Świnoujściu poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów oraz podoficerów oraz szeregowych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

8. BATALION SAPERÓW MW W DZIWNOWIE
ul. Marynarki Wojennej 16
72-420 Dziwnów
por. Paulina GABORY – tel.: 261-248-272
mł. chor. Janusz GÓRSKI – tel.: 261-248-272


8. Batalion Saperów MW w Dziwnowie poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów oraz podoficerów oraz szeregowych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

KOMENDA PORTU WOJENNEGO W ŚWINOUJŚCIU
ul. Steyera 28
72-600 Świnoujściu
por. Krzysztof BOROWIŃSKI – tel.: 261-242-217
mł. chor. Małgorzata MODZELEWSKA – tel.: 261-242-511
Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów oraz podoficerów oraz szeregowych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.


CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNYCH W KIELCACH
ul. Wojska Polskiego 300, 25-205 Kielce
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
mjr Jacek PORĄBANIEC 261-174-305
por. Tomasz ZALEWSKI 261-174-259


CPdMZ w Kielcach poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów młodszych.
Powyższa jednostka wojskowa będzie przeprowadzać kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w roku 2018:
TERMINY KWALIFIKACJI: 
 • 29 maja
 • 26 czerwca
 • 25 września
 • 30 października
 • 27 listopada
 • 11 grudnia
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

6. BATALION DOWODZENIA W KRAKOWIE
ul. Ułanów 43, 30-901 Kraków
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
sierż. Bernard WŁODARCZYK - 261-135-534


Powyższa jednostka wojskowa będzie przeprowadzać kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w roku 2018:
TERMINY KWALIFIKACJI: 
 • 12 czerwca
 • 03 lipca
 • 28 sierpnia
 • 18 września
 • 16 października
 • 06 listopada
 • 04 grudnia
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

25. BATALION DOWODZENIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
ul. Piłsudskiego 72, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
nr kontaktowy do jednostki wojskowej: 261-167-800, 261-167-812

25. Batalion Dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (oficerowie młodsi) oraz podoficerów (podoficerów starszych, podoficerów oraz podoficerów młodszych). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

POWIETRZNA JEDNOSTKA EWAKUACJI MEDYCZNEJ
Nowy Glinnik, 97-217 Lubochnia
nr kontaktowy do jednostki wojskowej: 261-167-509

Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (oficerowie młodsi) oraz podoficerów (podoficerowie oraz podoficerowie młodsi). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

6. BATALION LOGISTYCZNY W KRAKOWIE
ul. Głowackiego 11, 30-901 Kraków
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
sierż. Arkadiusz DZIEDZICKI - 261-134-867
6. Batalion Logistyczny w Krakowie będzie przeprowadzać kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w roku 2018:
TERMINY KWALIFIKACJI: 
                                         13 czerwca
                                         12 września
                                         10 października
                                         07 listopada
                                         12 grudnia
W poniższych linkach znajdują się aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów:

1. DYWIZJON LOTNICZY W LEŹNICY WIELKIEJ
95-043 Leźnica Wielka
nr kontaktowy do jednostki wojskowej: 261-168-506

1. Dywizjon Lotniczy w Leźnicy Wielkiej poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (oficerowie młodsi) oraz podoficerów (podoficerowie starsi, podoficerowie oraz podoficerowie młodsi). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

3. BATALION RADIOTECHNICZNY W SANDOMIERZU
ul. Mickiewicza 38, 27-600 Sandomierz
nr kontaktowy do jednostki wojskowej: 261-514-501

3. Batalion Radiotechniczny w Sandomierzu poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (oficerowie młodsi). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

32. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W ŁASKU
ul. 9 Maja 95, 98-100 Łask
nr kontaktowy do jednostki wojskowej: 261-554-079

32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (oficerowie młodsi i oficerowie starsi) oraz podoficerów (podoficerowie starsi, podoficerowie oraz podoficerowie młodsi). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

7. BATALION KAWALERII POWIETRZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
ul. Piłsudskiego 72, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
nr kontaktowy do jednostki wojsko
wej: 261-167-714

7. Batalion Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (oficerowie, oficerowie młodsi) oraz podoficerów (podoficerowie oraz podoficerowie młodsi). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

15. BRYGADY DOWODZENIA W SIERADZU
ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
nr kontaktowy do jednostki wojskowej: 261-611-464

15. Brygady Dowodzenia w Sieradzu poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (oficerowie, oficerowie młodsi) oraz podoficerów (podoficerowie starsi, podoficerowie). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

6. BATALION DOWODZENIA W KRAKOWIE
ul. Ułanów 43, 30-901 Kraków
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
sierż. Bernard WŁODARCZYK - 261-135-534

6. Batalion Dowodzenia w Krakowie poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie podoficerów (podoficerowie młodsi, podoficerowie oraz podoficerowie starsi). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

25. BRYGADA KAWALERII POWIETRZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
ul. Piłsudskiego 72, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
nr kontaktowy do jednostki wojskowej: 261-167-079

Dowództwo 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (oficerowie, oficerowie młodsi) oraz podoficerów. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w SIeradzu.

38. DYWIZJON ZABEZPIECZENIA OP W SOCHACZEWIE
96-500 Sochaczew
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
Pan Marek ANTOS - 261-529-629


38. Dywizjon Zabezpieczenia OP w Sochaczewie poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie podoficerów (sierż./ st.sierż./ mł. chor.) na stanowisku służbowym - obsługa systemu/starszy technik. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

8. BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W KRAKOWIE
ul. kpt. M. Medweckiego 10, 30-901 Kraków
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
st. sierż. Mirosław CHARNAS - 261-136-183


8. Baza Lotnictwa Taktycznego w Krakowie/Balice poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie podoficerów (sierż./ st. sierż./ mł. chor.) na stanowisku służbowym - podoficer zaopatrzenia. Osoby zainteresowane prosimy o kontrakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3430 W BIAŁOBRZEGACH
ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
kpt. Renata DYMERSKA - tel. 261-887-372
st. chor. Piotr GRECZKOWSKI - tel. 261-887-380

Jednostka wojskowa nr 3430 w Białobrzegach poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie (podoficerowie oraz podoficerowie starsi) w specjalnościach wojskowych: 30-A-28, 30-C-24 oraz 30-C-21. Osoby zaintereoswane prosimy  o kontakt z WKU w Sieradzu bądź bezpośrednio z przedstawicielami jednostki wojskowe.

5. PUŁK ARTYLERII W SULECHOWIE
ul. Wojska Polskiego 1, 66-100 Sulechów
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
kpt. Robert TROĆ - tel. 261-454-590
sierż. Maciej KOWALSKI - tel. 261-454-788

5. Pułk Artylerii w Sulechowie poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (ppor./por.; por./kpt.) oraz w korpusie podoficerów (podoficerowie młodsi oraz podoficerowie). Chętnych prosimy o wczesniejszy kontakt z jednostką wojskową bądź Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

25. BATALION LOGISTYCZNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
ul. Piłsudskiego 72, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
nr kontaktowy do jednostki wojskowej: tel. 261-167-095

25. Batalion Logistyczny w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (oficerowie młodsi) oraz podoficerów. Osoby zainteresowane prosimy o kontrakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

11. BATALION DOWODZENIA W ŻAGANIU
ul. Żarska, 68-100 Żagań
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
por. Jan MAC - tel. 261-688-360
Grzegorz OSIŃSKI - tel. 261-688-386

11. Batalion Dowodzenia w Żaganiu poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (mjr, por./kpt.;) oraz w korpusie podoficerów (podoficerowie oraz podoficerowie starsi).
Kwalifikacje do NSR prowadzone są w każdy czwartek po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem jednostki wojskowej.

3. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE
ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
kpt. Dariusz WĘGRZYN 261-137-802


Jednostka Wojskowa poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerskim (ppor./por)

16. BATALION POWIETRZNODESANTOWY W KRAKOWIE
ul. Wrocławska 82, 30-901 Kraków
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
st. sierż. Krzysztof WITEK 261-134-551

Powyższa jednostka wojskowa będzie przeprowadzać kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w roku 2018:
TERMINY KWALIFIKACJI:                                          
                                         19 czerwca
                                         11 i 25 września
                                         9 października
                                         13 listopada
                                         11 grudnia

6. BATALION POWIETRZNODESANTOWY W GLIWICACH
ul. generała Andersa 47, 44-121 Gliwice
nr kontaktowy do jednostki wojskowej: 261-111-726, 261-111-718
Powyższa jednostka wojskowa będzie przeprowadzać kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w roku 2018:

TERMINY KWALIFIKACJI:                                           
                                         06 i 13 czerwca
                                         06 i 12 września
                                         03 i 10 października
                                         07 i 14 listopada
                                         05 i 12 grudnia

11. BATALION REMONTOWY W ŻAGANIU
ul. Żarska 1, 68-100 Żagań
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
ppor. Joanna GŁOWACKA 261-688-359
Powyższa jednostka wojskowa będzie przeprowadzać kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w roku 2018:

TERMINY KWALIFIKACJI:                                          
                                         05 czerwca
                                         03 lipca
                                         07 sierpnia
                                         11 września
                                         09 października
                                         06 listopada
                                         04 grudnia


5. PUŁK INŻYNIERYJNY W SZCZECINIE
ul. Metalowa 39, 70-727 Szczecin
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
chor. Sławomir NIKODEM – tel. 261-454-788


5. Pułk Inżynieryjny w Szczecinie poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów (ppor./por.; por./kpt.;) oraz w korpusie podoficerów.
Kwalifikacje do NSR prowadzone są w każdą środę w godz. 08:00 – 12:00 (stawiennictwo na godzinę 08:00).


8. BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W KRAKOWIE
ul. kpt. M. Medweckiego 10, 30-901 Kraków
nr kontaktowy do jednostki wojskowej:
st. sierż. Mirosław CHARNAS - 261-136-183


8. Baza Lotnictwa Taktycznego w Krakowie/Balice poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach służbowych w korpusie podoficerów w specjalności wojskowej: gospodarka i eksploatacja w służbie MPS; gospadarka i zaopatrywanie oraz w korpusie szeregowych kierowców kat. C.
Osoby zainteresowane prosimy o kontrakt bezpośredni z jednostką wojskową lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.