Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje
 

DLA REZERWISTÓW

Informacje:

I N F O R M A C J A

Sprawy żołnierzy rezerwy w WKU załatwiane są codziennie tj;

             - poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 8.00 do 15.00
             - wtorek w godzinach od 9.30 do 16.30

1. Przydziały mobilizacyjne
2. Odbywanie ćwiczeń wojskowych


        - powoływanie na ćwiczenia;
        - rozpatrywanie ewentualnych odwołań od decyzji powołujacych do ćwiczeń;
        - zmiany terminu odbywania ćwiczeń:

Specjaliści Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania rezerwami pokój 213, 214, tel. 261-611-233 wew. 721 i 732.

3. Kursy przekwalifikowania oraz kursy specjalistyczne

Oficer Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami pokój 210,Tel. 261-611-331.

4. Świadczenia na rzecz obrony

        - świadczenia osobiste w czasie pokoju:

Inspektor Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami pokój 220, tel. 261-611-233 wew. 713.

        - świadczenia rzeczowe w czasie pokoju:

Inspektor Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami pokój 220, tel. 261-611-233 wew. 713.