Strona Główna BIP Strona Główna
Status prawny
 

 

 

 

Podstawy prawne funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu:

1. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 543 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2014 r. poz. 1433
z późn. zm.).