Strona Główna BIP Strona Główna
Żagań
 

 


 I N F O R M A C J A

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4071 W ŻAGANIU

przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w miesiącu październiku każdy czwartek:

05.10, 12.10, 19.10, 26.10.2017r. godz. 08,00 – 12,00

(czas stawiennictwa 07,45 - biuro przepustek ul. Żarska, brama środkowa)


Korpus oficerów zawodowych:  o STE : OFICER (ppor./por.)
w korpusie osobowym:
•    łączności i informatyki (28B01)
•    znajomość j. angielskiego  na poziomie S-2, M-2, C-2, P-2

Korpus podoficerów zawodowych:  o STE : PODOFICER (sierż., st. sierż., mł. chor.) w korpusie osobowym:
•    łączności i informatyki, inżynierii wojskowej, logistyki

Korpus szeregowych zawodowych:
w korpusie osobowym :
•    kierowca kat. C, CE

KANDYDAT POWINIEN POSIADAĆ:

•    świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)
•    dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy)
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
•    strój sportowy
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, certyfikaty
•    zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze NSR)
•    ubiór sportowy

Telefon kontaktowy:   JW. 4071 -   261 688 364
                           WKU Sieradz  261-611-233 w.728