Strona Główna BIP Strona Główna
Żagań
 

 

 


 I N F O R M A C J A

11 BATALION DOWODZENIA W ŻAGANIU
przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w dniach:       

Każdy czwartek w miesiącu marcu 2017r. godz. 08,00 – 12,00 (czas stawiennictwa 07,45 - biuro przepustek ul. Żarska, brama środkowa)

Korpus oficerów zawodowych:  o STE : OFICER (ppor./por.)
w korpusie osobowym:
•    łączności i informatyki
Korpus podoficerów zawodowych:  o STE : PODOFICER (sierż., st. sierż., mł. chor.) w korpusie osobowym:
•    łączności i informatyki, inżynierii wojskowej, logistyki

Korpus szeregowych zawodowych:

Szczególnie poszukiwani są kandydaci w nw. specjalnościach wojskowych:
KIEROWCA – prawo jazdy kat. C, C+E, T

KANDYDAT POWINIEN POSIADAĆ:

•    świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)
•    dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy)
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
•    strój sportowy
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, certyfikaty
•    zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze NSR)
•    ubiór sportowy
Telefon kontaktowy:   JW. 4071 -   261 688 364
                           WKU Sieradz  261-611-233 w.728