Strona Główna BIP Strona Główna
Żagań
 

 


 I N F O R M A C J A

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4071 ŻAGAŃ

przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów zawodowych.
Terminy stawiennictwa:

 • 03 sierpnia 2017 r. – godz. 08:00
 • 10 sierpnia 2017 r. – godz. 08:00
 • 17 sierpnia 2017 r. – godz. 08:00
 • 24 sierpnia 2017 r. – godz. 08:00
 • 31 sierpnia 2017 r. – godz. 08:00

Stawiennictwo przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa (czas stawiennictwa 07:45)

Rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:
- w korpusie oficerów rezerwy:
    (ppor./por) korpus osobowy łączności i informatyki
- w korpusie podoficerów rezerwy:
    (sierż./st. sierż./mł.chor.) korpus osobowy łączności i informatyki, inżynierii wojskowej, logistyki
- w korpusie szeregowych zawodowych

Kandydat powinien posiadać:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego,
 • książeczkę wojskową,
 • dowód osobisty,
 • świadectwo służby 9dotyczy byłych żołnierzy zawodowych),
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej – w przypadku żołnierzy NSR,
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
 • strój sportowy.Tel. kontaktowy:     JW. 4071: 261-688-364
    WKU Sieradz: 261-611-233 w.728 oraz 727


 I N F O R M A C J A

11 BATALION DOWODZENIA W ŻAGANIU
przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w dniach:       

11.05, 18.05, 25.05. 2017r.
godz. 08,00 – 12,00 (czas stawiennictwa 07,45 - biuro przepustek ul. Żarska, brama środkowa)

Korpus oficerów zawodowych: 
o STE : OFICER (ppor./por.)
w korpusie osobowym:
•    łączności i informatyki
Korpus podoficerów zawodowych:  o STE : PODOFICER (sierż., st. sierż., mł. chor.) w korpusie osobowym:
•    łączności i informatyki, inżynierii wojskowej, logistyki

Korpus szeregowych zawodowych:

kandydaci wszystkich specjalności

KANDYDAT POWINIEN POSIADAĆ:


•    świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)
•    dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy)
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
•    strój sportowy
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, certyfikaty
•    zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze NSR)
•    ubiór sportowy
Telefon kontaktowy:   JW 4071 -   261 688 364
                           WKU Sieradz  261-611-233 w.728