Strona Główna BIP Strona Główna
Żagań
 

 


 I N F O R M A C J A

11. BATALION DOWODZENIA W ŻAGANIU

przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w każdy czwartek miesiąca

od godz. 08:00 – 12:00

(czas stawiennictwa 07:45 - biuro przepustek ul. Żarska, brama środkowa)

Korpus oficerów zawodowych:  o STE : OFICER (ppor./por.) w korpusie osobowym:
 • łączności i informatyki (28B01,28D12),
 • medycznych (40A010)

Korpus podoficerów zawodowych:  o STE : PODOFICER (sierż., st. sierż., mł. chor.) w korpusie osobowym:

 • ogólny/kultura fizyczna (54F22),
 • Inżynierii wojskowej (34A21),
 • wojsk lądowych/pancerno-zmechanizowana (20B21),
 • łączności i informatyki (28D34, 20B26, 28B32, 28B34, 28B25, 28B29),
 • logistyki (38T32),
 • medyczny (40G21, 40H21)

Korpus szeregowych zawodowych: w korpusie osobowym logistyki (38) :

 • kierowca kat. C, C+E
 • elektromechanik

KANDYDAT POWINIEN POSIADAĆ:

 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy);
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
 • strój sportowy;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, certyfikaty;
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze NSR);
 • ubiór sportowy.

Telefon kontaktowy:
JW. 4071 - por. Janusz MAC  261 688 360

st. sierż. Piotr STANASZEK 261 688 364