Strona Główna BIP Strona Główna
Bielsko Biała
 

 


I N F O R M A C J A

JW. 1328 Bielsko- Biała (18 batalion powietrznodesantowy) 
                   ul. Bardowskiego 3, tel. 261-123-432


przeprowadza w roku 2017 kwalifikacje do zawodowej  służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych w  nw. terminach:

•    11 i 25 stycznia   
•    08 i 22 lutego
•    08 i 22 marca       
•    05 i 19 kwietnia
•    10 i 24 maja
•    07 i 21 czerwca   
•    06 i 20 września 
•    04 i 18 października
•    08 i 22 listopada   
•    06 i 20 grudnia

KANDYDAT POWINIEN POSIADAĆ:

•    dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy)
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
•    strój sportowy
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie…
•    zaświadczenie ukończenia służby przygotowawczej