Strona Główna BIP Strona Główna
Gliwice
 

 


I N F O R M A C J A


Jednostka  Wojskowa  4115 Gliwice (6. batalion powietrznodesantowy) w 2018 roku przeprowadza kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w nw. terminach:
•     06  i  13 czerwca
•     05  i  12 września 
•     03  i  10 października
•     07  i  14 listopada 
•     05  i  12 grudnia

Miejsce stawiennictwa:
44-121 Gliwice ul. gen. Andersa 47; godz. 08,00 (środa)
Kandydaci w dniu kwalifikacji powinni posiadać ze sobą:
•    Książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy;
•    Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie;
•    Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego;
•    Strój /obuwie sportowe;
•    Skierowanie z WKU
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu
      tel.  261 611-233 w. 728 lub  JW. 4115 Gliwice 261- 111-726