Strona Główna BIP Strona Główna
Gliwice
 

 


I N F O R M A C J A

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4115 GLIWICE
przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych


Terminy kwalifikacji:

 • 07 listopada
 • 14 listopada
 • 05 grudnia
 • 12 grudnia

Biuro przepustek JW. 4115 W Gliwicach, ul. gen. Andersa 47, 44 -121 Gliwice

Nabór odbywa się na stanowiska :

 • radiotelefonista
 • rachmistrz
 • kierowca – ratownik


Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia, ukończone kursy (świadectwa i dyplomy szkolne, zaświadczenia i certyfikaty ukończonych kursów)
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu  z wychowania fizycznego
 • dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (jeśli takie odbył)
 • strój sportowy
 • przybory piśmiennicze


Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne
 • niekaralność sądowa
 • odbyta czynna służba wojskowa (zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza)Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie swojej kandydatury bezpośrednio do:

 1. Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 728