Strona Główna BIP Strona Główna
Gliwice
 

 

 


I N F O R M A C J A

Jednostka Wojskowa 4115 w Gliwicach nie posiada wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych.

 


I N F O R M A C J A


Jednostka  Wojskowa  4115 Gliwice ( 6 batalion powietrznodesantowy ) w 2017 roku przeprowadza kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów zawodowych w nw. terminach:
•     06  i  27 września  2017
•     04  i  18 października 2017
•     08  i  29 listopada  2017 
•     06  i  13 grudnia 2017
Miejsce stawiennictwa:
44-121 Gliwice ul. gen. Andersa 47; godz. 08,00 (środa)
Kandydaci w dniu kwalifikacji powinni posiadać ze sobą:
•    Książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy;
•    Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie;
•    Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego;
•    Strój /obuwie sportowe;
•    Skierowanie z WKU
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu
      tel.  261 611-233 w. 728 lub  JW. 4115 Gliwice 261- 111-726