Strona Główna BIP Strona Główna
Gliwice
 

 


I N F O R M A C J A

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4115 GLIWICE

         prowadzi nabór na wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej
w korpusach:

szeregowych, podoficerów i oficerów  zawodowych

 

TERMINY KWALIFIKACJI W 2019 ROKU:

 • ·         16, 23 stycznia
 • ·         13, 20 luty
 • ·         13, 20 marca
 • ·         10, 17 kwietnia
 • ·         15, 22 maja
 • ·         12, 19 czerwca
 • ·         11, 18 września
 • ·          16, 23 października
 • ·         13, 20 listopada
 • ·         4, 11 grudnia

 

godz. 8.00 Biuro Przepustek JW. 4115 Gliwice
ul. gen. Andersa 47, 44 – 121 Gliwice

KANDYDAT POWINIEN:

·         spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

 • posiadać książeczkę wojskową, dowód osobisty

·         posiadać świadectwo / dyplom ukończenia ostatniej szkoły

·         posiadać dokumenty potwierdzające dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje

 • posiadać dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej (świadectwo służby, zaświadczenie ukończenia służby)
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego (nie starsze niż 30 dni)
 • strój sportowy
 • przybory piśmiennicze
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O ZGŁASZANIE SWOJEJ KANDYDATURY BEZPOŚREDNIO DO: 

1.    Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu tel.  261-611-233 w. 728

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE