Strona Główna BIP Strona Główna
Giżycko
 

 


I N F O R M A C J A

15 BRYGADA ZMECHANIZOWANA W GIŻYCKU
przeprowadza kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych,
Termin kwalifikacji :    
każdy drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca o godz. 08,00
Miejsce stawiennictwa: JW. 3797, Al. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko

KANDYDAT POWINIEN POSIADAĆ:
  • dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy)

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego

  • strój sportowy

  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, certyfikaty

  • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej


WAKATY NA STANOWISKA:
potrzeby 45 kierowców i działonowych T-72 i kierowców GTO

Telefon kontaktowy:  JW 261- 335 - 255, WKU Sieradz  261-611-233 w. 728