Strona Główna BIP Strona Główna
Gołdap
 

 

 


I N F O R M A C J A


JW 4808 w GOŁDAPI


prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w każdy poniedziałek o godz. 10,00 aż do odwołania.

Miejsce stawiennictwa  - JW 4808 ul. Partyzantów 33

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci:

 • Obywatelstwo polskie
 • Wiek – poniżej 33 roku życia ( rocznik 1983 i młodsi)
 • Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • Odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze
 • Odbyte ćwiczenia rotacyjne (przynajmniej 1 raz)
 • Niekaralność
 • Dobry stan zdrowia

BYLI ŻOŁNIERZE ZAWODOWI NIE BĘDĄ BRANI POD UWAGĘ

Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
 • strój sportowy
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, certyfikaty
 • zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych


Telefon kontaktowy   JW :    261 336 244
                                     WKU  : 261 611 233 w. 728


I N F O R M A C J A
 

15 PUŁK ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ W GOŁDAPI
przeprowadza kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych,
Termin kwalifikacji :    
każdy poniedziałek i środa  o godz. 10,00 do 30.11.2015r.
Miejsce stawiennictwa: JW. 4808,  ul. Partyzantów 33, 19-500 Gołdap

KANDYDAT POWINIEN POSIADAĆ:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WFu,

 • strój sportowy,

 • dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa ,prawo jazdy, kopia kontraktu NSR),

 • wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia (zaświadczenia, świadectwa, dyplomy itp.).


WARUNKI JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ KANDYDACI:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wiek – poniżej 34 roku życia (rocznik 1982 i młodsi)

 3. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,

 4. odbyta  służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze (nie uwzględnia się służby zastępczej),

 5. odbyte ćwiczenia rotacyjne ( przynajmniej 1 raz)

 6. niekaralność,

 7. dobry stan zdrowia.


KRYTERIA NABORU:

 1. rozmowa kwalifikacyjna,

 2. pozytywnie zdany sprawdzian z WF.

 3. uprawnienia przydatne do służby na stanowiskach w JW. 4808 Gołdap.

   
UWAGA!!!
BYLI ŻOŁNIERZE ZAWODOWI NIE BĘDĄ BRANI POD UWAGĘ.

Telefon kontaktowy: JW 261- 336 - 244, WKU Sieradz 261-611-233 w.735