Strona Główna BIP Strona Główna
4009 Kraków
   I N F O R M A C J A

6 BATALION DOWODZENIA KRAKÓW
przeprowadza nabór na stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie
podoficerów zawodowych
 

Nabór odbywa się na stanowiska m. in.:
 • podoficer sztabowy (pdf.)
 • instruktor – skoki spadochronowe (pdf.)
 • dowódca plutonu (ppor./por.)
 • starszy technik – obsługa stacji i urządzeń łączności satelitarnej (pdf.)
 • technik pododdziału – eksploatacja i gospodarka w służbie czołgowo–samochodowej (pdf.)
 • dowódca obsługi radiostacji – obsługa urządzeń radiowych (pdf.)
 • dowódca drużyny – instruktor (pdf. mł.)
 • instruktor – ratownictwo medyczne (pdf. mł.)
 • dowódca plutonu – artyleria (ppor./por.)
 • dowódca drużyny remontowej – kierownik warsztatu – eksploatacja pojazdów kołowych (pdf.)
 • dowódca sekcji – dowódca grupy ewakuacji medycznej – ratownictwo medyczne (pdf. mł.)

Kandydat powinien posiadać:
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu  sprawnościowego
 • książeczkę wojskową, dowód osobisty
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze po służbie przygotowawczej)
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty)
 • strój do egzaminu z wychowania fizycznego

Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne
 • niekaralność sądowa
 • odbyta czynna służba wojskowa (zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza)

Przed wyjazdem na kwalifikacje wymagany jest  kontakt bezpośrednio z:
 1. Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 728