Strona Główna BIP Strona Główna
4009 Kraków
   I N F O R M A C J A


JW.  4009 KRAKÓW ( 6 batalion dowodzenia)

przeprowadza w roku 2018 kwalifikacje do zawodowej służb wojskowej w nw. terminach:

 
•    12 czerwca 

•    03 lipca

•    28 sierpnia
•    18 września
•    16 października 

•    06 listopada
•    04 grudnia

Miejsce stawiennictwa: godz. 08,00
ul. Ułanów 43, 30-901 Kraków, tel. 261-135-538
tel. WKU Sieradz - 261-611-233 w. 728


Kandydat powinien posiadać:


•    dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy),
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
•    strój sportowy,
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, certyfikaty,
•    zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej,

•    przybory piśmienne.