Strona Główna BIP Strona Główna
4009 Kraków
   I N F O R M A C J A


JW.  4009 KRAKÓW ( 6 batalion dowodzenia)
ul. Ułanów 43  tel. kontaktowy 261-135-538

przeprowadza w roku 2017 kwalifikacje do zawodowej  służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych w  nw. terminach:

•    17 stycznia    
•    14 lutego      
•    14 marca    
•    11 kwietnia
•    16 maja     
•    20 czerwca 
•    04 lipca
•    29 sierpnia
•    19 września 
•    10 października
•    14  listopada 
•    05 grudnia

Miejsce stawiennictwa: godz. 08,00
ul. Wrocławska 82, 30-901  Kraków, tel. 261-134-602

Kandydat powinien posiadać:


•    dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy)
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
•    strój sportowy
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, certyfikaty
•    zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej i świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego.