Strona Główna BIP Strona Główna
4686 Kraków
 

 


  I N F O R M A C J A
 
JW. 4686 KRAKÓW ( 6 Batalion Logistyczny)

przeprowadza w roku 2018 kwalifikacje do zawodowej  służby wojskowej w nw. terminach:

•    13 czerwca
•    12 września 
•    10 października
•    07 listopada 
•    12 grudnia

Miejsce stawiennictwa: godz. 08,00
ul. Głowackiego 11, 30-901  Kraków, tel. 261-134-867
tel. WKU Sieradz – 261-611-233 w. 728

Kandydat powinien posiadać:

•    dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy)
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
•    strój sportowy
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, certyfikaty,
•    zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej ,
•    przybory piśmienne.

W poniższych linkach znajdują się aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów:

- 6blog.wp.mil.pl zakładka dołącz do nas;
- 6BPD.wp.mil.pl zakładka służba w 6 BPD.