Strona Główna BIP Strona Główna
4686 Kraków
 

 


  I N F O R M A C J A

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4686 KRAKÓW

przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów
 i podoficerów zawodowych

Terminy stawiennictwa:
 • 12 września 2018r.,
 • 10 października 2018 r.,
 • 07 listopada 2018 r.,
 • 12 grudnia 2018 r.
godz. 07.30, Biuro Przepustek 
Nabór w na stanowiska:
 • szef zespołu (POR./KPT),
 • szef kompanii / dowódca drużyny (PODOF. ST.),
 • dowódca plutonu (PODOF. ST.),
 • dowódca plutonu (PPOR./POR.),
 • szef kompanii / dowódca drużyny (PODOF. ST.),
 • dowódca sekcji (PODOF.),
 • dowódca plutonu (PODOF. ST.)
Kandydat powinien posiadać:
 • kserokopię ostatniej opinii służbowej,
 • dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
 • strój sportowy
 • przybory piśmiennicze.

Osoby zainteresowane prosimy o kontrakt bezpośrednio z jednostką wojskową pod numerem telefonu: sierż. Arkadiusz DZIEDZICKI tel. 261-134-867
lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 727