Strona Główna BIP Strona Główna
4686 Kraków
 

   I N F O R M A C J A

 

JW. 4686 KRAKÓW ( 6 Batalion Logistyczny)
ul. Głowackiego 11 tel. 261-134-265


przeprowadza w roku 2017 kwalifikacje do zawodowej  służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych w  nw. terminach:

•    08 lutego 2017       
•    08 marca 2017       
•    12 kwietnia 2017
•    10 maja 2017     
•    14 czerwca 2017   
•    13 września  2017
•    11 października 2017
•    08 listopada  2017 
•    13 grudnia 2017

Miejsce stawiennictwa: godz. 08,00
ul. Głowackiego 11, 30-901  Kraków, tel. 261-134-406 / 261-134-265
tel. WKU Sieradz – 261-611-233 w. 728

Kandydat powinien posiadać:

•    dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy)
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
•    strój sportowy
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, certyfikaty,
•    zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej ,
•    przybory piśmienne.