Strona Główna BIP Strona Główna
4686 Kraków
 

 


  I N F O R M A C J A

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4686 KRAKÓW

przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów
 i podoficerów zawodowych

Terminy stawiennictwa:
 • 07 listopada
 • 12 grudnia
godz. 07.30, Biuro Przepustek 
Nabór w na stanowiska:
 • szef zespołu (POR./KPT),
 • młodszy oficer (PPOR./POR.),
 • szef kompanii / dowódca drużyny (PODOF. ST.),
 • dowódca plutonu (PODOF. ST.),
 • kierowca/obsługa (szer./st.szer.),
 • szef kompanii / dowódca drużyny (PODOF. ST.),
 • dowódca sekcji (PODOF.),
 • dowódca plutonu (PODOF. ST.)
Kandydat powinien posiadać:
 • kserokopię ostatniej opinii służbowej,
 • dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
 • życiorys (CV)
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
 • dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej,
 • strój sportowy
 • przybory piśmiennicze.
Wymagania wobec kandydatów:
 • powinni spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 • odbyta czynna służba wojskowa (zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza)
 • niekaralność sądowa

Przed wyjazdem na kwalifikacje wymagany jest  kontakt bezpośrednio z:
 1. Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 728
Osoby zainteresowane prosimy:
Kontrakt bezpośrednio z jednostką wojskową pod numerem telefonu: sierż. Arkadiusz DZIEDZICKI tel. 261-134-867