Strona Główna BIP Strona Główna
Tomaszów Mazowiecki
 

 

 


I N F O R M A C J A
 
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4391 TOMASZÓW MAZ. (7 bkpow.)

przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Terminy stawiennictwa:
12 maja 2017r.  godz. 08,30 - ul. Piłsudskiego 72
kandydat powinien posiadać:
•    dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
•    strój sportowy
•    przybory piśmiennicze.

Tel. kontaktowy: JW 4391: 261-167-714
               WKU Sieradz: 261-611-233 w.728