Strona Główna BIP Strona Główna
Tomaszów Mazowiecki
 

 

 


I N F O R M A C J A

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4713 TOMASZÓW MAZOWIECKI 
przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych .

Termin stawiennictwa:
27 luty  2017 r. godz. 08,30 - ul. Piłsudskiego 72, Tomaszów Maz.
kandydat powinien posiadać:
•    dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
•    strój sportowy.

               
telefon kontaktowy w JW.: 261-167-095
                               WKU:  261-611-233 w. 728

 


I N F O R M A C J A

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4390 TOMASZÓW MAZ. (25 bdow.)

przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, podoficerów (od stopnia plutonowego), w korpusie oficerów młodszych (ppor./por. – absolwenci służby przygotowawczej – mianowani na pierwszy stopień oficerski).
Terminy stawiennictwa:
23 luty 2017r.;  godz. 08,30 - ul. Piłsudskiego 72
kandydat powinien posiadać:
•    dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
•    strój sportowy
•    przybory piśmiennicze.

Tel. kontaktowy: JW. 4390: 261-167- 812
               WKU Sieradz: 261-611-233 w.728

 


I N F O R M A C J A


JEDNOSTKA WOJSKOWA 4391 TOMASZÓW MAZ. (7 bkpow.)
przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Terminy stawiennictwa:
03 i 17 marzec 2017r.
 godz. 08,30
- ul. Piłsudskiego 72

kandydat powinien posiadać:
•    dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
•    strój sportowy
•    przybory piśmiennicze.

Tel. kontaktowy: JW. 4391: 261-167-714
               WKU Sieradz: 261-611-233 w.728