Strona Główna BIP Strona Główna
Tomaszów Mazowiecki
 

 

 

 


I N F O R M A C J A

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4391 TOMASZÓW MAZ. (7 bkpow.)

przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Terminy stawiennictwa:
19 czerwca 2017r.  godz. 08,30 - ul. Piłsudskiego 72
kandydat powinien posiadać:
•    dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
•    strój sportowy
•    przybory piśmiennicze.

Tel. kontaktowy: JW. 4391: 261-167-714
               WKU Sieradz: 261-611-233 w.728

 

 


I N F O R M A C J A

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4713 TOMASZÓW MAZOWIECKI  
przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych .

Termin stawiennictwa:
12 czerwca  2017 r. godz. 08,30 - ul. Piłsudskiego 72, Tomaszów Maz.
kandydat powinien posiadać:
•    dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
•    strój sportowy.

                
telefon kontaktowy w JW.: 261-167-095
                               WKU:  261-611-233 w. 728

 


I N F O R M A C J A
 
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4390 TOMASZÓW MAZ. (25 bdow.)

przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych i podoficerów zawodowych.
Kwalifikacje przeprowadzane są na stanowiska:
- Korpus podoficerów zawodowych (sierż., st. sierż., mł. chor.): łączności
    i informatyki, przeciwlotniczy, logistyki
;
Korpus szeregowych – (stanowiska objęte szkoleniem spad. – des.) – inżynierii wojskowej

Termin stawiennictwa:

09 czerwca 2017r.;  godz. 07,40 - Biuro przepustek 25 BKPow. Tomaszów Maz.
                                                            ul. Piłsudskiego 72
kandydat powinien posiadać:
•    dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
•    zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze po służbie przygotowawczej)
•    świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
•    strój sportowy

WAŻNE!
Przed wyjazdem na kwalifikacje wymagany jest kontakt telefoniczny z JW.
tel. 261-167-812 w celu potwierdzenia informacji o wolnych stanowiskach.
                           tel. kontaktowy WKU Sieradz: 261-611-233 w.728