Strona Główna BIP Strona Główna
Tomaszów Mazowiecki
 

 

 

 


I N F O R M A C J A

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4391 TOMASZÓW MAZOWIECKI (7bkpow.)

przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Terminy stawiennictwa:
  08 grudnia 2017 r. godz. 08.30 - ul. Piłsudskiego 72, Tomaszów Maz.

kandydat powinien posiadać:
•    dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
•    strój sportowy

•    przybory piśmiennicze

Tel. kontaktowy: JW. 4391: 261-167-714
               WKU Sieradz: 261-611-233 w.728