Strona Główna BIP Strona Główna
Tomaszów Mazowiecki
 

I N F O R M A C J A

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4713 TOMASZÓW MAZOWIECKI

przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Szczególnie poszukiwani są kierowcy kat.: "C" i "C+E" oraz kucharz

Termin stawiennictwa:
  01 marca 2018 r. godz. 08.30 - ul. Piłsudskiego 2

kandydat powinien posiadać:
•    dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
•    strój sportowy

•    przybory piśmiennicze

wymagania

•    Odbyta czynna służba wojskowa (zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza)
•    Wykształcenie co najmniej gimnazjalne
•    Niekaralność sądowa

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z jednostką wojskową st. chor. Jarosław MORDAKA - 261-167-095 lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 728


I N F O R M A C J A

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4391 TOMASZÓW MAZOWIECKI

przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Termin stawiennictwa:
  16 oraz 30 marca 2018 r. godz. 08.30 - ul. Piłsudskiego 2

kandydat powinien posiadać:
•    dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
•    strój sportowy

•    przybory piśmiennicze

wymagania

•    Odbyta czynna służba wojskowa (zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza)
•    Wykształcenie co najmniej gimnazjalne
•    Niekaralność sądowa

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z jednostką wojskową st. sierż. Jarosław OWSIANKA - 261-167-714 lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 728