Strona Główna BIP Strona Główna
• Odprawa szkoleniowa - 18.02.2016 r.
 

ODPRAWY, SPOTKANIA
18.02.20116 r. na bazie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi płk Wojciech FILKOWSKI przeprowadził szkolenie z kierowniczą kadrą WSzW w Łodzi i Wojskowymi Komendantami Uzupełnień z Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego i Skierniewic. Celem szkolenia było ujednolicenie procedur mobilizacyjnego rozwinięcia. W ramach szkolenia WKU w Sieradzu zaprezentowała praktyczne rozwinięcie i organizację pododdziałowego punktu przyjęcia i wyposażania żołnierzy rezerwy oraz osób posiadający przydziały pracownicze i mobilizacyjne oraz działanie zmiany dyżurnej
i zespołu akcji kurierskiej.


Zdjęcia – mjr Mariusz KOTAS
Tekst – kpt. Grzegorz GIEŁZAK