Strona Główna BIP Strona Główna
Ewidencja świadczeń
 


Ewidencję wojskową prowadzi się na podstawie danych uzyskanych w trybie art. 212 i 223a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewidencji wojskowej podlegają:

1. rzeczy ruchome:
   a) pojazdy samochodowe,
   b) przyczep, naczepy do przewozu paliw i wody,
   c) cysterny do przewozu paliw,
   d) cysterny do przewozu wody,
   e) naczepy niskopodwoziowe,
    f) statki powietrzne,
   g) jednostki taboru kolejowego,
   h) maszyny do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i przeładunkowych,
    i) urządzenia techniczne, w tym w szczególności środki łączności,
    j) agregaty prądotwórcze,
   k) kontenery

2. nieruchomości:
   a) budynki,
   b) grunty orne,
   c) łąki,
   d) budowle, w tym w szczególności bocznice kolejowe, place składowe, stacje obsługi pojazdów, lotniska, odcinki dróg i autostrad, składy oraz magazyny.

Podstawowym źródłem uzyskiwania danych do ewidencji wojskowej jest sprawozdanie PM-1