Strona Główna BIP Strona Główna
BRWP Warszawa
 

 


I N F O R M A C J A
 


BATALION REPREZENTACYJNY WOJSKA POLSKIEGO   

przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w dniach:

 • 01 lutego;
 • 08 marca;
 • 12 kwietnia;
 • 10 maja;
 • 14 czerwca;
 • 12 lipca;
 • 16 sierpnia;
 • 13 września;
 • 11 października;
 • 15 listopada;
 • 13 grudnia.              

UWAGA:

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia na adres email

breprwp.personalna@ron.mil.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • stopień
 • imię (imiona)
 • nazwisko
 • imię ojca
 • datę urodzenia
 • rodzaj ukończonej służby, czas jej trwania, nr specjalności wojskowej
 • wykształcenie i rok ukończenia szkoły
 • WKU
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych o następującej treści:Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobywch w celach rekrutacjii zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Miejsce stawiennictwa:

ul. Hynka 2, 00-909 Warszawa, godz. 09.00

nr kontaktowy do jednostki wojskowej:

kpt. Radosław OZÓG - 261-848-731

Minimalne wymagania:

 • wykształcenie - minimum gimnazjalne,
 • odbyta czynna służba wojskowa ( zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza),
 • niekaralność sądowa,
 • wzrost 178-190 cm,
 • bez charakterystycznych wad zewnętrznych i widocznych tatuaży,
 • wiek preferowany - do 28 lat.

Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
 • strój sportowy
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, certyfikaty, listy gratulacyjne
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej,
 • dokumentacja medyczna.