Strona Główna BIP Strona Główna
BRWP Warszawa
 

 


I N F O R M A C J A
 


BATALION REPREZENTACYJNY WOJSKA POLSKIEGO   

1. Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie (uL Hynka 2) w 2017 r.:
1) 12 styczeń;
2) 02 luty;
3) 02 marzec;
4) 06 kwiecień;
5) 11 maj;
6) 01 czerwiec;
7) 06 lipiec;
8) 03 sierpień;
9) 07 wrzesień;
10) 05 październik;
11) 16 listopad;
12) 07 grudzień.
              

2. Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:
- prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i
  szefami rządów;
- udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;
- atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.

3. Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej w batalionie reprezentacyjnym Wp w Warszawie w stopniu „szeregowego”

Uposażenie zasadnicze2900,00 zł;

Dodatek za długoletnia służbę wojskowa — od 3% uposażenia zasadniczego po 3 latach
służby wojskowej (87,00 zł), 6% po 6 latach (174,00 zł), 9% po 9 latach (261,00 zł)

Dodatek służbowy (z tytułu pełnienia służby w pododdziałach reprezentacyjnych) — 225,00;
Dodatek mieszkaniowy — 900,00 zł (dla Warszawy)

Razem ok. 3500,00 zł netto

Inne należności finansowe (raz w roku):
Dodatkowe uposażenie roczne3212,00 zł;
Gratyfikacja urlopowa (na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza)
—1015,00 zł;
Równoważnik mundurowy (nieopodatkowany, płatny w miesiącu kwietniu każdego roku)
— 2332,00 zł;

Ponadto:
Zasiłek na zagospodarowanie (po zawarciu drugiego kontraktu) —3212,00 zł;
Dodatek za pełnienie nieetatowych służb (za każdą służbę) — 50,00 złKANDYDAT POWINIEN POSIADAĆ:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
  • strój sportowy
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
  • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),
  • żołnierze po służbie przygotowawczej – podpisany kontrakt NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne.


UWAGA
Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: breprwp.personalna@wp.mil.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • stopień, imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia
  • rodzaj ukończonej służby wojskowej, czas jej trwania, stanowisko oraz
  • nr specjalności wojskowej, wykształcenie oraz rok ukończenia szkoły,
  • WKU, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji

Bliższe informacje o wymogach dostępne pod adresem  www.breprwp.mil.pl w zakładce „Dołącz do Nas”