Strona Główna BIP Strona Główna
Świnoujście
   

 

I N F O R M A C J A
KOMENDA PORTU WOJENNEGO W ŚWINOUJŚCIU
przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w każdy drugi czwartek miesiąca

wolne stanowiska dla kierowców kat. „ C, C+E”

Miejsce stawiennictwa:

KPW Świnoujście,  ul. Steyera 28, godz. 08,00

Kandydat  powinien  posiadać:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
  • strój sportowy
  • przybory do pisania
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie
  • kserokopię kontraktu  NSR (jeżeli ma zawarty)


Telefon kontaktowy do JW – 261-242-634
Telefon kontaktowy do WKU 261-611-233 w. 728