Strona Główna BIP Strona Główna
Świnoujście
 

INFORMACJA
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3854 ŚWINOUJŚCIE
(12 DYWIZJON TRAŁOWCÓW)

    przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie
    szeregowych zawodowych
Termin stawiennictwa:

każdy wtorek o godz. 10.00
Biuro Przepustek 12 Dywizjonu Trałowców Świnoujście


Nabór odbywa się m. in. na stanowiska:
 • kucharz
 • miner
 • elektryk
 • sygnalista
 • motorzysta

Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia, ukończone kursy
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu  z wychowania fizycznego
 • dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (jeśli takie odbył)
 • strój sportowy
 • przybory piśmiennicze

Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne
 • niekaralność sądowa
 • odbyta czynna służba wojskowa (zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza)


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z:
 • JW. 3854 Świnoujście:
 • kpt. mar. Tomasz HIRNY 261-242-120
 • bsm. Mirosław KRYSIAK 261-242-521
Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 728