Strona Główna BIP Strona Główna
informacje
 


http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/
https://terytorialsi.wp.mil.pl/

  UWAGA!!
  Wszystkie osoby zainteresowane Terytorialną Służbą Wojskową
  w 
9. ŁÓDZKIEJ BRYGADZIE OBRONY TERYTORIALNEJ
mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu:

261 611 233 w. 730 lub 728
Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania; przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć - w 2019 roku.


Wszystkie osoby zainteresowane Terytorialną Służbą Wojskową mogą uzyskać szczegółowe informacje oraz zgłosić swój akces:
  • zgłaszając się osobiście do WKU w Sieradzu: pokój nr 113
  • dzwoniąc pod nr telefonu: 261 611 233 w. 730 lub 728
  • przesyłając pocztą akces zgłoszeniowy na adres: WKU w Sieradzu z dopiskiem "Wydział Rekrutacji"

Punkt informacyjny dla kandydatów do służby w WOT w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Łodzi

Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej