Strona Główna BIP Strona Główna
nabór do WOT
 
Nabór do zawodowej służby wojskowej w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej w korpusie oficerów i podoficerów


   W celu realizacji zapisów Decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie sformowania Brygad Obrony Terytorialnej, planuje się uruchomienie procesu powoływania żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej.

   Obecnie istnieje możliwość powoływania żołnierzy rezerwy w korpusie oficerów i podoficerów do zawodowej służby wojskowej w jednostkach WOT w:

- 5 batalionie OT w Siedlcach,
 - 25 batalionie OT w Białymstoku.

   Kandydaci deklarujący chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej we wskazanych jednostkach WOT mogą zgłaszać swój akces osobiście w siedzibie WKU lub telefonicznie oraz powinni przesłać do WKU lub złożyć osobiście swój życiorys.
 
   W pierwszej kolejności rozpatrywane będą kandydatury osób w wieku do 45 lat i po przejściu wstępnej kwalifikacji prowadzonej przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Powołanie do jednostek WOT będzie realizowane na zasadach określonych w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej.


   Więcej informacji o naborze do zawodowej służby wojskowej w jednostkach WOT można uzyskać w WKU w Sieradzu tel. 261 611 233 w.  728