Strona Główna BIP Strona Główna
Białobrzegi
 

 


I N F O R M A C J A

                  JEDNOSTKA WOJSKOWA 4539 W BIAŁOBRZEGACH  
przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na nw. stanowiska służbowe:
- kierowca kat. „C+E”
- kierowca - ślusarz kat. „C”
- kucharz

Termin stawiennictwa:
12 września 2017 r. godz. 08,30 - ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi
Dodatkowe informacje umieszczone są na stronie internetowej 9 Batalionu Dowodzenia.

kandydat powinien posiadać:
•    dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
•    strój sportowy.

                
telefon kontaktowy w JW: 261-887-521, 261-887-517


I N F O R M A C J A

Istnieje możliwość ubiegania się o wyznaczenie na stanowisko służbowe byłych żołnierzy zawodowych w strukturach batalionu dowodzenia Wojsk Lądowych w Warszawie i Białobrzegach. Najbardziej pożądaną grupą są:
•    Oficerowie o STE: PORUCZNIK/KAPITAN
•    Podoficerowie o STE: PODOFICER oraz PODOFICER STARSZY

w korpusie osobowym łączności i informatyki

Bliższe informacje pod nr telefonu:

JW.  - 261-878-501, 261-878-507
WKU Sieradz:  261-611-233 w.728