Strona Główna BIP Strona Główna
Białobrzegi
 

 


I N F O R M A C J A

Istnieje możliwość ubiegania się o wyznaczenie na stanowisko służbowe byłych żołnierzy zawodowych w strukturach batalionu dowodzenia Wojsk Lądowych w Warszawie i Białobrzegach. Najbardziej pożądaną grupą są:
•    Oficerowie o STE: PORUCZNIK/KAPITAN
•    Podoficerowie o STE: PODOFICER oraz PODOFICER STARSZY

w korpusie osobowym łączności i informatyki

Bliższe informacje pod nr telefonu:

JW.  - 261-878-501, 261-878-507
WKU Sieradz:  261-611-233 w.728