Strona Główna BIP Strona Główna
Czerwieńsk
 

 


I N F O R M A C J A

4 PUŁK PRZECIWLOTNICZY W CZERWIEŃSKU

przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Preferowane są osoby posiadające prawo jazdy kat. C lub CE

Terminy stawiennictwa:
14 marca 2017r.;  godz. 08,00 - ul. Składowa 10, 66-016 Czerwieńsk

kandydat powinien posiadać:
•    dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
•    strój sportowy
•    przybory piśmiennicze.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o wcześniejszy kontakt pod numerem:
                 261-671-222, 785308337 lub 785205444