Strona Główna BIP Strona Główna
Opole
 

 

 


I N F O R M A C J A

Ze względu na brak wolnych stanowisk  w korpusie szeregowych zawodowych, 10 Brygada Logistyczna w Opolu,  w miesiącach  czerwiec, lipiec i sierpień 2017 r.  nie przeprowadza kwalifikacji.


I N F O R M A C J A

10 BRYGADA LOGISTYCZNA W  OPOLUprzeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na stanowiska w m. Opole i Krosno Odrzańskie

Termin stawiennictwa:
Każdy drugi wtorek miesiąca godz. 08,30 - ul. Domańskiego 68, Opole.
kandydat powinien posiadać:
•    dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
•    strój sportowy, stosowny do warunków atmosferycznych;
•    kontrakt na pełnienie służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych,

Bliższe informacje pod nr tel. w JW. Opole : 261-625-073, 261-625-093
                                                WKU Sieradz: 261-611-233 w 728