Strona Główna BIP Strona Główna
Szczecin
 

 


I N F O R M A C J A

JEDNOSTKA WOJSKOWA 2901 SZCZECIN PODJUCHY
 
(5pułk inżynieryjny)
 
przeprowadza w każdą środę 2018 r. w godz. 8.00 - 12.00 kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na nw. stanowiska służbowe:
•    Elektromechanik – SW:38T64- preferowane wykształcenie energetyczne lub uprawnienia kV;
•    Młodszy kierowca – prawo jazdy kat. „C”
•    Młodszy kierowca/radiotelefonista – prawo jazdy kat. „B”, znajomość j. angielskiego

•    Kierowca - prawo jazdy kat. "CE"

•    Kierowca - kierowca PTS

•    Obsługa - hydraulik
Miejsce stawiennictwa:
   ul. Metalowa 39,  Szczecin Podjuchy

Kontakt:

   chor. Sławomir NIKODEM i kpr. Krzysztof PERŻYŁO - tel. 261 - 454 - 788  
WKU Sieradz - tel. 261 - 611 - 233 w. 728
kandydat powinien posiadać:
•    dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy);
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;

•    strój sportowy;

•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, certyfikaty;

•    zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;

•    uprawnienia wynikające ze specjalności wymienionych powyżej.