Strona Główna BIP Strona Główna
Szczecin
 

 


I N F O R M A C J A

5 PUŁK INŻYNIERYJNY SZCZECIN – PODJUCHY 
przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych
Termin stawiennictwa:
 • 03 października
 • 10 października  
 • 17 października
od godz. 08.00, ul. Metalowa 39, 70-727 Szczecin

Nabór odbywa się na stanowiska :
 • kierowca/obsługa (wymagana kat. CE)
 • kierowca (wymagana kat. CE)
 • kierowca/obsługa (wymagane kat. CE i obsługa maszyn budowlanych)
 • kierowca/radiotelefonista (wymagana kat. C)
 • kierowca/ratownik (wymagana kat. C)
 • mechanik/kierowca (wymagana kat. C)
 • kierowca/obsługa (wymagana kat. C)
 • operator/pomocnik kierowcy (wymagana kat. C)
 • kierowca (wymagana kat. C)
 • spawacz (wymagane uprawnienia spawalnicze)
 • obsługa (wymagane uprawnienia na murarza)
 • obsługa (wymagane uprawnienia na elektryka)
 • obsługa (wymagane uprawnienia na hydraulika)

KANDYDAT POWINIEN:
 • spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 • stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych powyżej
 • życiorys (CV)
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
 • dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej
 • książeczkę wojskową, dowód osobisty
 • strój do egzaminu z wychowania fizycznego


Osoby zainteresowane kwalifikacjami mogą kontaktować się z:

1.5 Pułk Inżynieryjny Szczecin Podjuchy
 • chor. Sławomir NIKODEM tel. 261-454-788 lub 885-210-005
 • kpr. Krzysztof PERŻYŁO tel. 261-454-788
2.Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 728