Strona Główna BIP Strona Główna
Szczecin
 

 


I N F O R M A C J A

5 PUŁK INŻYNIERYJNY SZCZECIN – PODJUCHY 
przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych

Terminy stawiennictwa:
W każdą środę w godz. 8:00 - 12:00
(stawiennictwo na godz 8:00)
 
Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach;
 • 01.08.2018 r.
 • 08.08.2018 r.
 • 22.08.2018 r.
 • 29.08.2018 r.
w godz. 08.00, Biuro Przepustek ul. Metalowa 39

Nabór odbywa się na stanowiska wymagające kwalifikacji:

 • kategoria prawa jazdy C bądź CE
 • uprawnienia energetyczne
 • uprawnienia / kursy obsługi maszyn budowlanych
 • uprawnienia / kursy w zakresie murarza

Kandydat powinien posiadać:
 • dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy
 • życiorys (CV)
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
 • dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej
 • strój sportowy
 • przybory piśmiennicze

Wymagania wobec kandydatów:
 • powinni spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 • posiadać stosowne uprawnienia wymienione powyżej
 • odbyta czynna służba wojskowa (zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza)
 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne
 • niekaralność sądowa

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z:
1. Jednostką Wojskową pod numerami telefonów:
 • chor. Sławomir NIKODEM tel. 261-454-788 lub 885-210-005
 • kpr. Krzysztof PERŻYŁO tel. 261-454-788
2. Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu  261-611-233 w. 731, 727