Strona Główna BIP Strona Główna
Orzysz
 

 


I N F O R M A C J A
15 BATALION SAPERÓW W ORZYSZU
przeprowadza kwalifikacje zawodowej służby wojskowej w korpusie   szeregowych  i podoficerów zawodowych.

Termin i miejsce stawiennictwa:

15 batalion saperów w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 33
 17 marzec 2017r. i 31 marca 2017r. godz. 08,00


Kandydat powinien posiadać:

•    dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy);
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
•    świadectwa potwierdzające uzyskane wykształcenie, ukończone kursy, nabyte kwalifikacje i uprawnienia;
•    strój sportowy


Telefon kontaktowy w JW. 261-331-308, strona internetowa www.15bsap.wp.mil.pl
          WKU – 261-611-233 w. 728