Strona Główna BIP Strona Główna
Białystok
 

 


I N F O R M A C J A

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4857 BIAŁYSTOK
(1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej)


przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów zawodowych.
Terminy stawiennictwa:
  • 20 kwietnia 2017 r. – godz. 9.00 – w korpusie oficerów i podoficerów,
  • 25 kwietnia 2017 r. – godz. 9.00 – w korpusie oficerów i podoficerów,
  • 27 kwietnia 2017 r. – godz. 9.00 – w korpusie szeregowych
W Dowództwie 1 PBOT ul. Kawaleryjska 70

Kandydat powinien posiadać:
  • dowód osobisty,
  • książeczkę wojskową,
  • strój sportowy,
  • prawo jazdy,
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
  • Curriculum Vitae (CV),
  • przybory piśmiennicze,

Tel. kontaktowy:     1 PBOT: 261-398-691
    WKU Sieradz: 261-611-233 w.728 oraz 727