Strona Główna BIP Strona Główna
Wrocław
 

I N F O R M A C J A

JEDNOSTKA WOJSKOWA 2748 Wrocław (31 brt)
w dniu 01 marca 2018 r. godz. 07.30, ul. Graniczna 13, Wrocław

przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w nw. korpusach:
- korpus oficerów SW: 52A01, 22G01, 40A01, 22G03;
- korpus podoficerów – SW: 54D24, 54B21, 30B21, 22G21, 22G24, 29A21/28T28, 22B26, 28D33/28D26, 28B26, 28B23;

- korpus szeregowych – SW: 22G24/38T27, 28B65, 28B61
Stanowiska służbowe Jednostki Wojskowej 2748 umiejscowione są w:  m. Poznań, m. Powidz, m. Łask oraz m. Bytom.

kandydat powinien posiadać:
  • dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
  • dokumenty potwierdzające posiadane ww. specjalności, kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
  • strój sportowy
  • przybory piśmiennicze.

Tel. kontaktowy: kpt. Tomasz NIEMYJSKI - 261-669-921 lub 261-669-969
               WKU Sieradz: 261-611-233 w.728