Strona Główna BIP Strona Główna
Wrocław
 

I N F O R M A C J A

JEDNOSTKA WOJSKOWA 2748 Wrocław (31 brt)

przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w nw. korpusach:
- korpus oficerów SW: 22G03; (radiolokacja naziemna);
- korpus podoficerów – SW: 30B21, 22G21, 22G24, 22G25, 38T27, 28B33;
- korpus szeregowych – SW: 22G65, 38T64 (kier. Kat. "C"), 28B65 (C+E), 28B61 (budowa i obsł. polowych sieci kablowych)
Stanowiska służbowe Jednostki Wojskowej 2748 umiejscowione są w:  m. Poznań, m. Powidz, m. Łask oraz m. Bytom.

Terminy stawiennictwa:

 26 czerwca 2017r.  godz. 07:30
- ul. Graniczna 13, 50-984 Wrocław

kandydat powinien posiadać:
  • dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
  • dokumenty potwierdzające posiadane ww. specjalności, kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
  • strój sportowy
  • przybory piśmiennicze.

Tel. kontaktowy: JW. 2748: 261-669-921 lub 261-669-969
               WKU Sieradz: 261-611-233 w.728