Strona Główna BIP Strona Główna
Zgierz
 

I N F O R M A C J A

31. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ZGIERZU
przeprowadza nabór na stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie:
podoficerów i oficerów zawodowych


NABÓR ODBYWA SIĘ NA STANOWISKA:
 • oficer –Sekcja Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej (ppor./por.)
 • młodszy oficer – Infrastruktura (ppor./por.)
 • szef służby – Służba Żywnościowa (ppor./por.)
 • szef służby – Służba Mundurowa (ppor./por.)
 • szef służby – Służba Środków Bojowych (por./kpt.)
 • szef służby – Służba Uzbrojenia i Elektroniki (por./kpt.)
 • oficer – Wydział Zaopatrzenia Lotniczo – Technicznego (por./kpt.)
 • podoficer specjalista – Wydział Zaopatrzenia Lotniczo – Technicznego (pdf. st.)
 • kierownik magazynu – Magazyn Materiałów Pędnych i Smarów (pdf.)
 • kierownik laboratorium – Magazyn Materiałów Pędnych i Smarów (pdf.) – wakat od dnia 01.02.2019 r.

KANDYDAT POWINIEN:
 • spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 • posiadać książeczkę wojskową, dowód osobisty
 • posiadać świadectwo / dyplom ukończenia ostatniej szkoły
 • posiadać dokumenty potwierdzające dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje
 • posiadać dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie swojej kandydatury bezpośrednio do:
 1. Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 728