Strona Główna BIP Strona Główna
Zgierz
 

I N F O R M A C J A

W 31 WOJSKOWYM ODDZIALE GOSPODARCZYM  W ZGIERZU
występują wakujące stanowiska do zawodowej służby wojskowej :

- korpus oficerów:

•    sekcja gotowości bojowej i mobilizacyjnej – por./kpt. - SW: 54C62/99Z99;
•    służba mundurowa – szef służby - por./kpt. – SW: 38B01;
•    wydział zaopatrzenia lot.-technicznego – oficer – por./kpt. – SW: 22J01;
•    ambulatorium kierownik ambulatorium – por./kpt. – SW: 40A01

- korpus podoficerów :

•    magazyn materiałów pędnych i smarów – kierownik laboratorium –
pdf. – SW: 38B21
•    magazyn środków bojowych – st. magazynier – SW: 38B25, SW: 38B25;

Do kontaktów w 31 WOG – Pan Jarosław Gospodarczyk – tel 261-442-076