Strona Główna BIP Strona Główna
Inowrocław
  I N F O R M A C J A

JEDNOSTKA WOJSKOWA 1523 INOWROCŁAW (2. Pułk Inżynieryjny)

przeprowadza w dniu 02 lutego 2018 r. kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów młodszych, podoficerów i szeregowych zawodowych posiadających prawo jazdy kat. C, C+E.

Proszę o wcześniejsze zgłaszanie się kandydatów.

Miejsce stawiennictwa
ul. Dworcowa 56, 88-100 Inowrocław;

Kontakt:

st. sierż Grzegorz ŁUKOMSKI - tel. 261 - 436 - 448
tel. WKU Sieradz - 261 - 611 - 233 w. 728

Kandydat powinien posiadać:
•    dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;

•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
•    strój sportowy;

•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
;
•    zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;

•    przybory piśmiennicze.