Strona Główna BIP Strona Główna
Inowrocław
  I N F O R M A C J A

JEDNOSTKA WOJSKOWA 1523 (2. Pułk Inżynieryjny) INOWROCŁAW
przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej
w korpusach oficerów i podoficerów.
Terminy stawiennictwa:
17 maja 2017r.  godz. 08,30 - ul. Dworcowa 56, 88-100 Inowrocław
kandydat powinien posiadać:
•    dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
•    strój sportowy
•    przybory piśmiennicze.

Bliższe informacje dotyczące stanowisk można uzyskać pod nr. telefonu:

 -  JW. 1523 – 261 – 436 – 233; 261 – 436 – 225
 -  WKU Sieradz  – 261-611-233 w. 728