Strona Główna BIP Strona Główna
Nowy Glinnik
  INFORMACJA

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4392 NOWY GLINNIK

przeprowadza kwalifikacje zawodowej służby wojskowej w korpusie   szeregowych  zawodowych.

Miejsce stawiennictwa:

Jednostka Wojskowa 4392 Nowy Glinnik – Biuro Przepustek
Dnia 29.06.2017 r. godz. 08,00

Kandydat powinien posiadać:

•    dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy);
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
•    świadectwa potwierdzające uzyskane wykształcenie, ukończone kursy, nabyte kwalifikacje i uprawnienia.