Strona Główna BIP Strona Główna
Nowy Glinnik
 

 


 

 INFORMACJA

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4391 NOWY GLINNIK

w dniu 27 marca 2018 r. godz. 08.00 (biuro przepustek JW.)

przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

kandydat powinien posiadać:

  • dokument tożsamości - dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
  • strój sportowy;
  • przybory piśmiennicze.

Tel. kontaktowy: kpt. Tomasz NIEMYJSKI - 261 - 167 - 610, WKU Sieradz: 261-611-233 w. 728