Strona Główna BIP Strona Główna
Nowy Glinnik
 

 

 


 

 

 INFORMACJA

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4392 NOWY GLINNIK

przeprowadza kwalifikacje zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych.

Miejsce stawiennictwa:

Jednostka Wojskowa 4392 Nowy Glinnik – Biuro Przepustek
Dnia 28.09.2017 r. godz. 08,00

Kandydat powinien posiadać:

•    dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy);
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
•    świadectwa potwierdzające uzyskane wykształcenie, ukończone kursy, nabyte kwalifikacje i uprawnienia.

Bliższe informacje odnośnie stanowisk można uzyskać pod nr telefonu:
- JW. 261-167-640
- WKU 261-611-233 w. 728