Strona Główna BIP Strona Główna
Sandomierz
 

 


 I N F O R M A C J A

JEDNOSTKA WOJSKOWA 3533 WSANDOMIERZ

przeprowadza kwalifikacje zawodowej służby wojskowej w korpusie   szeregowych  i podoficerów zawodowych (tylko w stopniach kapral – mł. chorąży)

Termin i miejsce stawiennictwa:


Jednostka Wojskowa 3533 Sandomierz, ul. Mickiewicza 38
12 lipca 2017 r. godz. 8.00

WYMAGANIA:
•    Udokumentowane wykształcenie (techniczne, zawodowe, itp.)
•    Odbycie szkolenia w wymienionych specjalnościach wojskowych
•    Dodatkowe uprawnienia przydatne na wskazanych stanowiskach
•    Udokumentowana znajomość j. angielskiego (wg. STANAG 6001)
•    Udokumentowane osiągnięcia sportowe
•    dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy);
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
•    strój sportowy

Telefon kontaktowy w JW 261-514-511, 261-514-514

W sprawie wykazu SW proszę dzwonić do  WKU – 261-611-233 w. 728