Strona Główna BIP Strona Główna
Słupsk
   I N F O R M A C J A

 

7 BRYGADA OBRONY WYBRZEŻA W SŁUPSKU


przeprowadza kwalifikacje do zawodowej  służby wojskowej w korpusie
szeregowych zawodowych w 3bz (garnizon TRZEBIATÓW)

Terminy stawiennictwa:

04 września 2017r. godz. 08.00 - Trzebiatów ul. Zagórska 21,

biuro przepustek 3bz

Kandydat powinien posiadać:

•    dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy)
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, certyfikaty
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
•    strój sportowy
•    świadectwo ukończenia szkoły

•    CV
•    zaświadczenie o odbyctych ćwiczeniach rotacyjnych (w przypadku żołnierzy NSR, którzy je odbyli)

Tel. kontaktowy: JW. 261-458-514
                           WKU Sieradz:261-611-233 w.728