Strona Główna BIP Strona Główna
Sieradz
   I N F O R M A C J A

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA 1551 SIERADZ

przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów (sierż. - mł. chor.) i szeregowych zawodowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej 15 BWD - 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia

Termin stawiennictwa:

14 listopada 2017 r. godz. 08.30 - hala sportowa przy ul. Mickiewicza 6

kandydat powinien posiadać:

•    dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy)
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
•    strój sportowy
•    dokumenty opiniodawcze po odbyciu służby wojskowej (np. opinia służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny)