Strona Główna BIP Strona Główna
• Wakaty
 

  I N F O R M A C J A
22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU

posiada wolne stanowiska w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych:
 • Podoficer sztabowy - mł. kontroler ruchu lotniczego - SW 22E22 - podoficer
 • Szef grupy - oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego - SW 29A01 - por./kpt.
 • Starszy inżynier - SW 22J05 - por./kpt.
 • Starszy inżynier - SW 22J10/22J11 - por./kpt.
 • Dowódca klucza technicznego - SW 22J06 - por./kpt.
 • Technik klucza - SW 22J38 - podoficer
 • Dowódca klucza technicznego - SW 22J04 - por./kpt.
 • Technik samolotu - SW 22J24 - podoficer
 • Dowódca klucza technicznego - SW 22J10 - por./kpt.
 • Dowódca klucza - SW 22J06/22J10 - por./kpt.
 • Młodszy podoficer specjalista - SW 38A22 - podoficer starszy
 • Dowódca kompani - SW 38D01 - por./kpt.
 • Dowódca kompani - SW 38A01/38T01 - por./kpt.
 • Dowódca kompani - SW 38A01 - por./kpt.
 • Szef służby - SW 38B04 - por./kpt.

Kontakt telefoniczny do JW.:

mjr Marcin PUCHALSKI - 261-536-293

kpt. Tomasz MACHCIŃSKI - 261-536-297

st. chor. szt. Mariusz ROGOWSKI


16 DYWIZJA ZMECHANIZOWANA W BIAŁOBRZEGACH

posiada wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z jednostką wojskową:
 • kpt. Paweł KAMIŃSKI - 261-887-467
 • por. Damian OŹLAŃSKI - 261-887-467

lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 728


JW. 4409 KRAKÓW (6 batalion dowodzenia)
posiada wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów młodszych
i podoficerów zawodowych na nw. stanowiska służbowe:
 • Zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny - pdf. - SW 20B21, 38C22
 • Technik pododdziału - pdf. - SW 38T32
 • Technik pododdziału - pdf. - SW 38T21
 • Starszy nurek - pdf. mł. SW 34A21, 24F21
 • Starszy nurek - pdf. mł. SW 34A21, 24F21
 • Dowódca sekcji - dowódca grupy ewakuacyjnej medycznej - pdf. mł. - SW 40H21

Do stopni etatowych stanowisk służbowych podoficerów określono stopnie:

Podoficer młodszy: kapral, starszy kapral, plutonowy;

Podoficer: sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z jednostką wojskową: sierż. Bernard WŁODARCZYK - 261-135-534

lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 wewn. 728


WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO w ŁODZI

posiada wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych.

 
LP. STANOWISKO STE SW
wydział planowania i zabezpieczenia szkolenia
1. Oficer por./kpt. 38A01
2. Oficer por./kpt. 20B01
sekcja zabezpieczenia
3. Podoficer specjalista chot./st chor./
st.chor. szt.
38B22
cykl taktyki i szkolenia ogólnowojskowego
4. Wykładowca  por. / kpt.  20B01
cykl medycyny polowej i zdrowia publicznego
5.  Kierownik cyklu mjr 40A02
6.  Młodszy wykładowca ppor. / por. 40I01
 cykl symulacji medycznej pola walki
7. Kierownik cyklu  mjr 40A01
8.  Instruktor sierż./st sierż./
mł. chor.
 40H21
cykl medycyny ratunkowej i katastrof
9.  Młodszy wykładowca ppor. / por.   40H01
10.  Instruktor sierż./st sierż./
mł. chor. 
40H21
 cykl chirurgii polowej
11.  Kierownik cyklu mjr 40A05
12.  Instruktor sierż./st sierż./
mł. chor.  
 40H21
 cykl interny polowej
13.  Kierownik cyklu  mjr  40A01
14.  Młodszy wykładowca  ppor. / por.  40A01
 cykl bioetyki, prawa medycznego i stresu bojowego
15.  Kierownik cyklu mjr  40A01
 
W związku ze szczególnymi wymaganiami na wymienione stanowiska, kwalifikacje będą odbywały się indywidualnie.
Telefon kontaktowy - 261-444-019 - mjr Sławomir Nowak