Strona Główna BIP Strona Główna
• Wakaty
 

  I N F O R M A C J A

WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO w ŁODZI

posiada wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych.
 
LP. STANOWISKO STE SW
wydział planowania i zabezpieczenia szkolenia
1. Oficer por./kpt. 38A01
2. Oficer por./kpt. 20B01
sekcja zabezpieczenia
3. Podoficer specjalista chot./st chor./
st.chor. szt.
38B22
cykl taktyki i szkolenia ogólnowojskowego
4. Wykładowca  por. / kpt.  20B01
cykl medycyny polowej i zdrowia publicznego
5.  Kierownik cyklu mjr 40A02
6.  Młodszy wykładowca ppor. / por. 40I01
 cykl symulacji medycznej pola walki
7. Kierownik cyklu  mjr 40A01
8.  Instruktor sierż./st sierż./
mł. chor.
 40H21
cykl medycyny ratunkowej i katastrof
9.  Młodszy wykładowca ppor. / por.   40H01
10.  Instruktor sierż./st sierż./
mł. chor. 
40H21
 cykl chirurgii polowej
11.  Kierownik cyklu mjr 40A05
12.  Instruktor sierż./st sierż./
mł. chor.  
 40H21
 cykl interny polowej
13.  Kierownik cyklu  mjr  40A01
14.  Młodszy wykładowca  ppor. / por.  40A01
 cykl bioetyki, prawa medycznego i stresu bojowego
15.  Kierownik cyklu mjr  40A01
 
W związku ze szczególnymi wymaganiami na wymienione stanowiska, kwalifikacje będą odbywały się indywidualnie.
Telefon kontaktowy - 261-444-019 - mjr Sławomir Nowak