Strona Główna BIP Strona Główna
Legia Akademicka
 
 
W dniu 1 października 2017 roku rozpoczął się pilotażowy program
edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.
 
Szkolenie dzieli się na część teoretyczną - realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego,
która obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów i kończą się egzaminem.
 
Część praktyczna odbędzie się w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych i realizowana będzie przez studentów,
którzy pozytywnie zaliczyli część teoretyczną programu
oraz ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna odbędzie się w przerwie wakacyjnej.
 
KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU
 1. osoba posiadająca obywatelstwo polskie;
 2. osoba będąca studentem uczelni wyższej, która przystąpiła do programu;
 3. osoba, która przeszła kwalifikację wojskową bądź wyraża gotowość do jej odbycia

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ

 1. składasz wnioseko przyjęcie na zajęcia teoretyczne programu wojskowego Legii Akademickiej do uczelni, która zgłosiła się do projektu pilotażowego;
 2. zaczynasz uczęszczać na zajęcia teoretyczne na uczelni;
 3. zdajesz egzamin z częśći teoretycznej;
 4. otrzymujesz zaświadczenie;
 5. składasz za pośrednictwem uczelni wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe (część praktyczna);
 6. otrzymujesz kartę powołania na ćwiczenia wojskowe;
 7. stawiasz się do jednostki wojskowej i odbywasz szkolenie w ramach modułu podstawowego, w czasie którego składasz przysięgę wojskową i zostajesz żołnierzem rezerwy;
 8. stawiasz się do jednostki wojskowej i odbywasz szkolenie w ramach modułu podoficerskiego - jeśli wyraziłeś chęć i zaliczyłeś część teoretyczną dot. szkolenia podoficerskiego - zostajesz podoficerem rezerwy

Więcej informacji pod adresem:
Lista uczelni wyższych z województwa łódzkiego,
które zgłosiły akces przystąpienia do programu Legia Akademicka:
Do pobrania:
Materiały promocyjne na temat Legii Akademickiej: plakat, ulotka
 
 
Decyzja Nr 146/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 lipca 2017 r.
(Dz. Urz. MON z dnia 14 lipca 2017 r.)
 
Osoby wyznaczone do współpracy w zakresie pilotażowego programu "Legia Akademicka":
p. Sylwia CŁAPKA - tel 261 - 611 - 233 wew. 735