Strona Główna BIP Strona Główna
Jarocin
 

 


I N F O R M A C J A

JEDNOSTKA WOJSKOWA 3918 W JAROCINIE
 
przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych

Terminy stawiennictwa:

   15 marca 2018 r. o godz. 08.00, ul. Wojska Polskiego 71
Poszukiwani kandydaci w specjalnościach: 34A75, 34A74, 38T75, 34T63, 38T65, 34C65

Kandydat powinien posiadać:
•    dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy);
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;

•    strój sportowy;

•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, certyfikaty;

•    przybory piśmiennicze.


Wymagania:

•    odbyta czynna służba wojskowa (zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza);

•    wykształcenie co najmniej gimnazjalne;

•    niekaralność sądowa.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z jednostką wojskową st. sierż. Krystian Zawieja - 261-581-330
lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 728