Strona Główna BIP Strona Główna
CPDMZ w Kielcach
 
CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNYCH
W KIELCACH
ul. Wojska Polskiego 300, 25-205 Kielce
przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów młodszych.

Terminy kwalifikacji w 2018 r.:
 • 27 marca
 • 24 kwietnia
 • 29 maja
 • 26 czerwca
 • 25 września
 • 30 października
 • 27 listopada
 • 11 grudnia

Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości - dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
 • strój sportowy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z jednostką wojskową
-mjr Jacek PORĄBANIEC 261-174-305
-por. Tomasz ZALEWSKI  261-174-259

lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 728