Strona Główna BIP Strona Główna
4391 Tomaszów Mazowiecki
 

INFORMACJA
 
    JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4391 TOMASZÓW MAZOWIECKI
    przeprowadza nabór na stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie:
    szeregowych i podoficerów zawodowych


Termin stawiennictwa:

 • 12 października
 • 17 października

od godz. 08.30, biuro przepustek JW. 4391 ul. Piłsudskiego 72

KANDYDAT POWINIEN:

 • spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 • posiadać zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości przystąpienia do egzaminu ze sprawności fizycznej
 • posiadać książeczkę wojskową, dowód osobisty
 • posiadać świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
 • posiadać dokumenty potwierdzające dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje
 • posiadać dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej
 • posiadać strój do egzaminu z wychowania fizycznego
 • posiadać przybory piśmiennicze


Osoby zainteresowane kwalifikacjami mogą kontaktować się z:

 1. Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 728