Strona Główna BIP Strona Główna
Tomaszów Mazowiecki
 

INFORMACJA

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4391 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Termin stawiennictwa:
25 maja 2018 r. godz. 08:30, ul. Piłsudskiego 2
Kandydat powinien posiadać:

  • dokument tożsamości - dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawienia;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wysiłku fizycznego;
  • strój sportowy;
  • przybory piśmiennicze.

Wymagania:

  • odbyta czynna służba wojskowa (zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza);
  • wykształcenie co najmniej gimnazjalne;
  • niekaralność sądowa.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z jednostką wojskową - st. sierż. Jarosław OWSIANKA - 261-167-714 lub z WKU w Sieradzu: 261-611-233 wew. 728