Strona Główna BIP Strona Główna
4713 Tomaszów Mazowiecki
 

INFORMACJA

    JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4713 TOMASZÓW MAZOWIECKI
    przeprowadza nabór na stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie:
    szeregowych i podoficerów zawodowych

Termin stawiennictwa:

  • 17 października

od godz. 08.30, biuro przepustek JW. 4713 ul. Piłsudskiego 72

KANDYDAT POWINIEN:

  • spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
  • posiadać zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości przystąpienia do egzaminu ze sprawności fizycznej
  • posiadać świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (kserokopie)
  • posiadać dokumenty potwierdzające dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje (kserokopie)
  • posiadać dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej (kserokopie)
  • posiadać książeczkę wojskową, dowód osobisty
  • posiadać strój do egzaminu z wychowania fizycznego


Osoby zainteresowane kwalifikacjami mogą kontaktować się z:

  1. Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 728