Strona Główna BIP Strona Główna
Tomaszów Mazowiecki
 

INFORMACJA

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4391 TOMASZÓW MAZOWIECKI
przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych
Terminy stawiennictwa:
 • 03 sierpnia
 • 31 sierpnia
od godz. 08.30, Biuro Przepustek JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72
Kandydat powinien posiadać:
 • dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia, ukończone kursy
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu  z wychowania fizycznego
 • dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (jeśli takie odbył)
 • strój sportowy
 • przybory piśmiennicze
 
Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne
 • niekaralność sądowa
 • odbyta czynna służba wojskowa (zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza)
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z:
 1. Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 727