Strona Główna BIP Strona Główna
szkolenie z Pocztą Polską S.A. - 16.05.2018 r.
 

Na bazie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu przeprowadzono szkolenie na temat doręczania dokumentów powołania w trybie szczególnym przez Pocztę Polską S.A. Szkolenie rozpoczął i zakończył Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sieradzu ppłk Jacek SIURDYBAN. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele z WSzW w Łodzi, WKU w Sieradzu oraz jednostek organizaczyjnych Poczty Polskiej S.A. Celem szkolenia była wymiana doświadczeń oraz wypracowanie szczegółowych procedur w relacjach między stronami. Szkolenie zakończono podpisaniem notatki uzgodnień w przedmiotowej sprawie.

autor tekstu - kpt. Grzegorz GIEŁZAK

 

Fotogaleria