Strona Główna BIP Strona Główna
Poznań
 

INFORMACJA
JEDNOSTKA WOJSKOWA 1156 W POZNANIU
 
w dniach 18 i 25 czerwca oraz 02 lipca 2018 r.
przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów zawodowych w strukturach służby inżynieryjno-lotniczej.
 
Kandydat powinien posiadać:
  • wykształcenie wyższe techniczne i tytuł magistra (preferowani absolwenci politechniki);
  • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum 2, 2, 2, 2 wg. STANAG 6001;
  • stopień wojskowy: ppor., por., kpt.;
  • dokumenty tożsamości - dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia.
Jednostka posiada również stanowiska służbowe w zakresie łączności i informatyki, infrastruktury oraz logistyki - wymagania jak wyżej.
 
W pierwszej kolejności preferowani są żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową w strukturach służby inżynieryjno-lotniczej.
 
tel. kontaktowy:
mjr Krzysztof KOSTEWICZ - 261-548-593
st. chor. Łukasz SARBINOWSKI - 261-548-580
WKU w Sieradzu: 261-611-233 wew. 728