Strona Główna BIP Strona Główna
Sieradz
 

INFORMACJA
Jednostka Wojskowa 1551 w SIERADZU

Przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych:
  • Oficerów w stopniu - por./kpt.
  • Podoficerów o stopniu - sierż., st. sierż., mł. chor.
  • Oraz osób, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnoerzy zawodowych.
Terminy stawiennictwa:
15 czerwca 2018 r. o godz. 08:00

Kandydat powinien posiadać:
  • dokument tożsamości - dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy:
  • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego:
  • strój sportowy
  • dokumenty opiniodawczeuzyskane po odbyciu slużby wojskowej (np. opinia slużbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny )
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z jednostką wojskową:
por. Adam NIEWIADOMSKI - 261-611-525
st. chor. Marcin KACPRZAK - 261-611-526