Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w JW.4393 Nowy Glinnik
 

INFORMACJA
Jednostka Wojskowa 4393 w NOWYM GLINNIKU.W dniu 28.06.2018 r. zostan a przeprowadzone kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w JW. 4393 Nowy Glinnik.
Zainteresowani powinni zgłaszać się o godzinie 8:00 na Biuro Przepustek Nowy Glinnik oraz posiadać ze sobą:

  • zaświedczenie lekarskiej o braku przeciwskazań do przystąpienia go egzaminu ze sprawności fizycznej,
  • dowód osobisty,
  • książeczkę wojskową,
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
  • strój sporoty