Strona Główna BIP Strona Główna
4005 Gdynia
 

INFORMACJA

DYWIZJON OKRĘTÓW BOJOWYCH GDYNIA – OKSYWIE

                 przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Rekrutacji podlegają stanowiska:

  • elektryk (SW 24T66)
  • młodszy elektryk (SW 24T66)

Wymagania:

  • preferowane jest wyksztalcenie techniczne o profilu elektrycznym,
  • posiadane uprawnienia do eksploatacji w zakresie urządzeń, instalacji sieci energetycznych

Kandydat powinien posiadać:

  • dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
  • strój sportowy
  • przybory piśmiennicze.

         Osoby zainteresowane prosimy o kontrakt bezpośrednio z jednostką wojskową pod numerem telefonu: kmdr ppor. Ernest ŁUPINA 261-262-970 lub mł. chor. mar. Sławomir KOTYL 261-262-173 lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 728