Strona Główna BIP Strona Główna
Grójec
 

INFORMACJA

1 OŚRODEK RADIOELEKTRONICZNY
przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów oraz oficerów zawodowych

Termin stawiennictwa:
  • 26 czerwca  2018r. o godz. 07.30, Biuro Przepustek  
Poszukiwani kandydaci w specjalnościach m. in.:  28B01, 54C01, 22G01, 38A21, 30B01, 30B24, 30B26/38T27, 29A01, 54F01
 
Kandydat powinien posiadać:
  • dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
  • strój sportowy
  • przybory piśmiennicze.

Wymagania:
  • Odbyta czynna służba wojskowa (zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza)
  • Wykształcenie co najmniej gimnazjalne
  • Niekaralność sądowa

Osoby zainteresowane prosimy o kontrakt bezpośrednio z jednostką wojskową pod numerem telefonu: por. Wojciech RYCZAJ tel. 261-513-485 lub
st. chor. Dariusz MALISZEWSKI tel. 261-513-441 lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 728, 727