Strona Główna BIP Strona Główna
 

INFORMACJA
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4198 WARSZAWA
Poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej
w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych
 
na stanowiska w specjalnościach eksploatacji urządzeń radioelektronicznych, inżynieryjno – lotniczej, obsługi osprzętu.

Kandydat powinien posiadać:
  • dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
  • strój sportowy
Osoby zainteresowane prosimy o kontrakt bezpośrednio z jednostką wojskową pod numerem telefonu:

  • ppłk Tomasz WITEK 261-821-600,
  • mjr Łukasz SZYMAŃSKI 261-821-215,
  • ppor. Marek OSIAK 261-821-739
  • st. chor. Mariusz KOSTRZEWA 261-821-397

lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 727