Strona Główna BIP Strona Główna
Jarocin
 

I N F O R M A C J A
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3918 JAROCIN
przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych

Termin stawiennictwa:
18 lipca 2018r. o godz. 08.00, Biuro Przepustek

Kandydat powinien posiadać:

  • dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego
  • strój sportowy
  • przybory piśmiennicze


Wymagania:

  • odbyta czynna służba wojskowa (zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza)
  • wykształcenie co najmniej gimnazjalne
  • niekaralność sądowa


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 727