Strona Główna BIP Strona Główna
Jarocin
 

I N F O R M A C J A
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3918 JAROCIN
przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych

Terminy stawiennictwa:

 • 13 września
 • 23 września

od godz. 08.00, Biuro Przepustek JW. 3918 Jarocin
nabór odbywa się na SW:  34A75, 34A73, 34A74, 38T75, 34T63, 38T65



Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia, ukończone kursy
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu  z wychowania fizycznego
 • dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (jeśli takie odbył)
 • strój sportowy
 • przybory piśmiennicze


Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne
 • niekaralność sądowa
 • odbyta czynna służba wojskowa (zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza)



Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z:

 1. Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 728