Strona Główna BIP Strona Główna
 

I N F O R M A C J A
21. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO ŚWIDWIN
    przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej
Nabór na stanowiska technik, kierownik stacji, młodszy podoficer specjalista


Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia, ukończone kursy
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu  z wychowania fizycznego
 • dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (jeśli takie odbył)
 • strój sportowy
 • przybory piśmiennicze


Wymagania wobec kandydatów:

 • doświadczenie w pracy w rozpoznaniu lub radiolokacji
 • znajomość języka angielskiego poziom 1/1/1/1 wg STANAG 6001
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • umiejętności analityczne i techniczne
 • niekaralność sądowa
 • odbyta czynna służba wojskowa (zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza)


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z:

 1. Jednostką Wojskową – por. Mateusz BŁASZCZYK 261-533-145 lub 519-038-135
 2. Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 727