Strona Główna BIP Strona Główna
2234 Białobrzegi
 

INFORMACJA

JW. 2234 BIAŁOBRZEG

posiada wolne stanowiska służbowe do zawodowej służby wojskowej

 
Jednostka wojskowa posiada wakaty w następujących korpusach:
 
OFICERSKI:
DOWÓDZTWO/RADCA PRAWNY – PPŁK
SEKCJA PERSONALNA/OFICER – POR./KPT.
SEKCJA UZUPEŁNIEŃ/OFICER – POR./KPT.
SEKCJA PLANOWANIA/OFICER – POR./KPT.
SEKCJA KIEROWANIA/OFICER – POR./KPT.
SEKCJA ANALIZ ROZPOZNAWCZYCH/OFICER-ANALITYK - POR./KPT.
SEKCJA OPERACYJNA/OFICER – POR./KPT.
NAZIEMNA KOMÓRKA ŁĄCZNIKOWA/OFICER – POR./KPT.
SEKCJA PLANOWANIA I KOORDYNACJ/OFICER – POR./KPT.
SEKCJA MATERIAŁOWA/OFICER – POR./KPT.
SEKCJA TECHNICZNA/OFICER – POR./KPT.
SEKCJA PLANOWANI I KIEROWANIA/OFICER – POR./KPT.
SEKCJA INFORMATYKI/OFICER – POR./KPT.
SEKCJA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI/OFICER - POR./KPT.
SZEFOWIE RODZAJÓW WOJSK/OFICER - POR./KPT.
WYDZIAŁ WYCHOWAWCZY/OFICER - POR./KPT.
 
PODOFICERSKI
WYDZIAŁ SŁUŻBY ZDROWIA/PODOFICER SPECJALISTA – PODOFICER STARSZY
SEKCJA PRASOWA/PODOFICER SPECJALISTA – PODOFICER STARSZY
SEKCJA PERSONALNA/PODOFICER SPECJALISTA – PODOFICER STARSZY
SEKCJA KIEROWANIA/PODOFICER SZTABOWY – PODOFICER
SEKCJA ANALIZ ROZPOZNAWCZYCH/PODOFICER SZTABOWY – PODOFICER
SEKCJA OPERACYJNA/KOMENDANT OCHRONY – PODOFICER STARSZY
SEKCJA OPERACYJNA/PODOFICER SZTABOWY – PODOFICER
SEKCJA GOTOWOŚCI BOJOWEJ I MOBILIZACYJNEJ/PODOFICER SZTABOWY – PODOFICER
SEKCJA PLANOWANIA I KIEROWANIA/PODOFICER SZTABOWY – PODOFICER
SEKCJA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI/ZASTĘPCA KIEROWNIKA KANCELARII KRYPTOGRAFICZNEJ - PODOFICER STARSZY
SZEFOWIE RODZAJÓW WOJSK/PODOFICER SPECJALISTA – PODOFICER STARSZY
SEKCJA WF I SPORTU/PODOFICER SPECJALISTA – PODOFICER STARSZY
 
Do kontaktów roboczych wyznaczony został przedstawiciel sekcji personalnej:
- Szef Sekcji Personalnej - tel.: 261-887-467,
- Oficer Sekcji Personalnej - tel.: 261-513-441.